Mūsu pedagogi

Klavierspēle:

Inese Ramma
Anžela Beļska
Astrīda Klāsone
Jolanta Darginoviča 
Ludmila Jeriševa
Ilze Štelmahere
Aiva Rencberga
Valdis Tensons

Vijoles spēle:
Olita Meldere 
Ilmārs Bankevics


Čella spēle - Vija Embovica

Pūšaminstrumentu spēle:

  • Flautas spēle - Alla Pīlapa
  • Klarnetes spēle - Juris Šteinmanis
  • Saksofona spēle - Alberts Kekļa
  • Trompetes, trombona un eifonija spēle -  Ivars Zandersons un Ervīns Anstrāts

Sitaminstrumentu spēle - Vitālijs Čakšs
Akordeona spēle:
Gita Āboliņa 
Rudīte Riekstiņa

Kokles spēle - Gita Āboliņa


Vokālā mūzika - Kora klase:
Karīna Zandersone
Kristīne Buraka


Solfedžo un mūzikas literatūra:
Gunta Stabulīte
Sarmīte Lauberga
Kristīne Buraka