2020./2021.mācību gads

1. semestris no 1. septembra līdz 18. decembrim

  • Rudens brīvdienas no 19. oktobra līdz 23. oktobrim

  • Ziemas brīvdienas no 21. decembra līdz 1. janvārim

2. semestris no 4. janvāra līdz 31. maijam

  • Pavasara brīvlaiks no 15.marta līdz 19.martam        

Mācību darba plāns 1. semestrim

  Tehniskā ieskaite
 Mācību koncerts   
(ieskaite/eksāmens)
/slēgtais/
Klavierspēle


29. septembris
   2.kl - etīde
   3. - 8.kl. -
mažora  gamma un etīde24.novembris:
   1.kl.  /atklātais/

   2.kl /slēgtais/
8.decembris
   3. - 6.kl.
10.decembris
   7. -8.kl.
Vijoles spēle
Čella spēle
26.oktobris

14.decembris -
   vijoles spēle
  ( I.Bankevica audz.)
15.decembris -
   vijoles spēle
   čella spēle

Pūšaminstrumentu spēle
Sitaminstrumentu spēle12.oktobrī
  klarnetes spēle
  sitaminstrumentu spēle
15.oktobrī
  flautas spēle
  saksofona spēle
  metālpūš. instr.spēle
14.decembris
  klarnetes spēle
  sitaminstrumentu spēle
15.decembris
  flautas spēle
  saksofona spēle
  metālpūš.i.spēle

Akordeona spēle
Kokles spēle


15.oktobris11.decembris


Kora klase


 13.oktobris
 tautasdziesma - spēlēt  kopā dziedāšanu
26.novembris 
   1.- 4.kl.

1. decembris
    5. -7.kl.
 latv.tdz.a cappella un  dziesma ar pavadījumu
 
  Vispārējās klavieres/klavieres


9.decembris -
   kora klase
   (etīde, skaņdarbs)

 14.oktobris-
   kora klase (skaņdarbs)
12.novembrī-
instrumentālistiem

 Solfedžo


 .