Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” apakšpunktu 4.3.pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti arī mūsu skolā mācības klātienē no 13. marta nenotiks.

2019./2020.mācību gads

1. semestris no 2. septembra līdz 20. decembrim

  • Rudens brīvdienas no 21. oktobra līdz 25. oktobrim

  • Ziemas brīvdienas no 23. decembra līdz 3. janvārim

2. semestris no 6. janvāra līdz 29. maijam

  • Pavasara brīvlaiks no 16.marta līdz 20.martam        

Mācību un audzināšanas plāns 2. semestrim ( pdf)

Izlaidums 27.maijā plkst.17.00

Izmaiņas un papildinājumi mācību darba un audzināšanas  plānā:

8.februārī - I Lielvārdes Starptautiskaiskonkurss Vispārējās klavierēs

8.februārī - Starptautiskais konkurss - festivāls "Baltijas pērle"pūšaminstr.sp.

10.februārī plkst.17.30 -  Meteņu svinības kopā ar folkoras kopu "Leimaņi"


Mācību darba plāns 2. semestrim

  Tehniskā ieskaite
 Mācību koncerts   
(ieskaite/eksāmens)
Klavierspēle 31.marts27. februāris -1.kl.
5. marts - 2.-4.kl.
12. marts - 5. -7.kl.
8.maijs p/e 1. -4.kl
12.maijs p/e 5. -7.kl
Vijoles spēle
Čella spēle
 18. februāris
20. februāris
 23.aprīlis
14.maijs - p/e vijolēm
20.maijs - p/e čelliem
Pūšaminstrument spēle
Sitaminstrumentu spēle
11. un 13. februāris

 10. un 11.marts
19. un 21. maijs p/e
Akordeona spēle
Kokles spēle
 13.marts 14.februāris
15.maijs p/e
Kora klase
 30.marts 3.marts 1.-3.kl.
5. marts 4. -7.kl.
 21. aprīlis  p/e
  Vispārējās klavieres/klavieres 7.maijs 25.marts ( kora kl.)
27.marts ( instrum.)
7.maijs ( 1.kora kl.)
 Solfedžo 2. - 6.marts
Kontrolstundas
(aprīlis- maijs)
6.maijs - p/e 7.b.kl
7.maijs  - p/e 7a.kl
Beigšanas eksāmeni:

 Mūzikas literatūra
28.aprīlis 
 Solfedžo12.maijs -  8.kl. ( 15.45)
14.maijs - 6.kl. (15.45)

 Specialitāte 25.maijs

_______________________________________________
Mācību un audzināšanas darba plāns I sem (pdf)

1. semestris no 2. septembra līdz 20. decembrim

  • Rudens brīvdienas no 21. oktobra līdz 25. oktobrim
  • Ziemas brīvdienas no 23. decembra līdz 3. janvārim

________________________________________

Mācību darba  plāns 1. semestrim

  Tehniskā ieskaite
 Mācību koncerts
(ieskaite/eksāmens)
 Klavierspēle 18.okt. 5.-7.kl.
12.okt. 2. -4.kl
 12.nov. 1.klase
Vijoles spēle
Čella spēle
 8.,17.okt. 10.-11.dec
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle
 17.okt. 9.- 10.dec
Akordeona spēle
Kokles spēle
 18.okt. 13.dec.
 Kora klase
 25..nov.15.okt. 2-4.kl.
18.okt. 5. -7.kl
 Vispārējās klavieres/ klavieres
 9.okt .(kora klase)
20.nov. ( instrum)
5.dec. (kora klase)
 Solfedžo 19.-25.nov 


 .