Dobeles mūzikas skolas audzēkņu

 Ziemassvētku koncerts

2020.gada decembris

Koncertmeistars - Valdis Tensons

Klavieru nodaļa

Ped.Inese Ramma

Ped. Anžela Beļska

Ped.Ilze Štelmahere

Ped. Inese Ramma

Ped.Anžela Beļska

Ped.Inese Ramma

Ped.Ilze Štelmahere

Ped.Anžela Beļska

Stīgu instrumentu nodaļa un Akordeona spēle

Ped. Olita Meldere /vijoles spēle

Ped.Vija Embovica/čella apēle

Ped.Gita Āboliņa/akordeona spēle


Pūšaminstrumentu nodaļa

Ped.Alla Pīlapa/flautas spēle

Ped.Alberts Kekļa/saksofona spēle

Ped.Artūrs Maculēvičs/trompetes spēle

Ped.Ivars Zandersons/trompetes spēle

Ped.Ivars Zandersons/trompetes spēle

Ped.Alla Pīlapa/flautas spēle

Ped.Artūrs Maculēvičs/trombona spēle


Kora klase

Ped.Astrīda Klāsone/kora klase-klavieres

Ped.Kristīne Buraka/ solo dziedāšana

Ped.Astrīda Klāsone/kora klase - klavieres

Ped.Kristīne Buraka/solo dziedāšana

Ped.Ilze Štelmahere/ kora klase-klavieres

ped.Karīna Zandersone/ solo dziedāšana

Ped.Astrīda Klāsone/kora klase- klavieres

Ped.Astrīda Klāsone/kora klase- klavieres

Ped.Kristīne Buraka/ solo dziedāšana

Ped.Kristīne Buraka/ solo dziedāšana

Ped.Kristīne Buraka/ solo dziedāšana


 .