Dobeles mūzikas skolas audzēkņu

 Ziemassvētku koncerts

2020.gada decembris

Koncertmeistars - Valdis Tensons

Klavieru nodaļa

Ped.Inese Ramma

Ped. Anžela Beļska

Ped.Ilze Štelmahere

Ped. Inese Ramma

Ped.Anžela Beļska

Ped.Inese Ramma

Ped.Ilze Štelmahere

Ped.Anžela Beļska

Ped.Anžela Beļska/klavierspēle


Stīgu instrumentu nodaļa un Akordeona spēle

Ped. Olita Meldere /vijoles spēle

Ped.Vija Embovica/čella apēle

Ped.Gita Āboliņa/akordeona spēle

Ped.Vija Embovica/čella spēle

Ped.Gita Āboliņa/akordeona spēle

Pūšaminstrumentu nodaļa

Ped.Alla Pīlapa/flautas spēle

Ped.Alberts Kekļa/saksofona spēle

Ped.Artūrs Maculēvičs/trompetes spēle

Ped.Ivars Zandersons/trompetes spēle

Ped.Ivars Zandersons/trompetes spēle

Ped.Alla Pīlapa/flautas spēle

Ped.Artūrs Maculēvičs/trombona spēle

Ped.Alla Pīlapa/flautas spēle

Kora klase

Ped.Astrīda Klāsone/kora klase-klavieres

Ped.Kristīne Buraka/ solo dziedāšana

Ped.Astrīda Klāsone/kora klase - klavieres

Ped.Kristīne Buraka/solo dziedāšana

Ped.Ilze Štelmahere/ kora klase-klavieres

ped.Karīna Zandersone/ solo dziedāšana

Ped.Astrīda Klāsone/kora klase- klavieres

Ped.Astrīda Klāsone/kora klase- klavieres

Ped.Kristīne Buraka/ solo dziedāšana

Ped.Kristīne Buraka/ solo dziedāšana

Ped.Kristīne Buraka/ solo dziedāšana