Sveicam Elīnu Janu Aukmani ar 3.vietu konkursā!

7.maijā Ozolniekos  norisinājās X Starptautiskais konkurss pūšaminstrumentu spēles audzēkņiem. Tajā piedalījās mūsu skolas saksofoniste Elīna Jana Aulmane un ieguva 3.vietu savā grupā! Lepojamies ar mūsu audzēkni un viņas pedagogu Albertu Kekļu ar panākumiem!

31.03.2021. XI Starptautiskais konkurss.

31.martā Plungē, Lietuvā norisinājās XI Starptautiskais virtuālais  bērnu un jauniešu pūšaminstrumentu solistu un ansambļu konkurss vairākās kategorijās. Konkursantu sniegumi bija jāiesūta videoformātā, kurus izvērtēja starptautiska žūrija. Konkursā piedalījās dalībnieki no 8 Eiropas valstīm: Portugāles, Rumānijas, Igaunijas, Latvijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas un Lietuvas. Konkursā pavisam piedalījās 210 dalībnieki, sart kuriem bija arī Dobeles mūzikas skolas 7.klases sakofona spēles audzēkņi Elīna Jana Aukmane un Rainers Mozulis. Pedagoga Alberta Kekļas audzēkņi piedalījās kategorijā "Džeza mūzika' un ieguva laureātu 2.vietas.

Sveicam audzēkņus  Elīnu Janu, Raineru un pedagogu Albertu Kekļu ar sasniegumiem starptautiskajā konkursā!

17.05.2021. Konkurss Flautas spēles audzēkņiem

Jau IV gadu tiek rīkots Mazpilsētu un lauku MS konkurss flautas spēles audzēkņiem, kura organizēšanu ir uzņēmusies Ulbrokas  Mūzikas un mākslas skola. Šogad konkurss norisinājās attālinātajā, - video formātā. Savus priekšnesumus iesniedza četri pedagoģes Alla Pīlapas audzēkņi: Līva Eglīte (8.kl) un Mihails Pisarevs ( 1.kl.) ieguva 2.vietu, Līva Blumfelde (5.kl.) - 3.vietu. Konkursā debitēja Anna Ķere ( 1.kl.), saņemot pateicību no žūrijas, un ieguva skatuves pieredzi. Paldies koncertmeistaram Valdim Tensonam un flautas skolotājai Allai Pīlapai!


16.-23.05.2021 - XXVI Latvijas MS Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss

Lepojamies ar flautistu  Līvas Eglītes un Līvas Blumfeldes sniegumu šajā konkursā. Konkurss norisinājās attālināti, iesniedzot priekšnesumus video formātā. Augsto žūrijas novērtējumu - III vietas laureāta diplomu ieguva Līva Eglīte, savukārt Līvai Blumfeldei tikai nedaudz pietrūka līdz godalgotajām vietām. Paldies abām konkursantēm un viņu skolotājiem- Allai Pīlapai un koncertmeistaram Valdim Tensonam!

2020./2021.mācību gada noslēguma aktivitātes.

Šis neparastais mācību gads tuvojas noslēgumam. Audzēkņiem. vecākiem un pedagogiem tā bija jauna pieredze - mācīties instrumenta spēli, mūzikas teoriju attālināti. Cerēsim, ka šis izaicinājums - attālinātā mācīšanās, paliks vērsturē un jau nākamgad turpināsim darbu ierastajā ritmā. Taču šogad skolas absolvēšanai gatavojās 18  audzēkņu dažādās specialitēs: 6 pianisti, 3 vijolnieki, 2 akordeonisti, 2 flautisti, 1 perkusionists un 4 kora klases audzēkņi. Šiem audzēkņie, ievērojot visus drošības noteikumus, ir iespēja tikties ar saviem pedagogiem klātienes konsultācijās, lai veiksmīgi sagatavotos noslēguma eksāmeniem. 

Ikdienas darbs skolā notiek attālināti, norimusi koncertdarbība un klātienes konkursu norise, taču, neskatoties uz šīm grūtībām, jau no maija pieņemsim iesniegumus no jaunajiem audzēkņiem, kuri nākamgad gribēs uzsākt mūzikas  un instrumenta apguvi mūsu skolā!

Dobeles mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu

 virtuālais svētku koncerts. 

Koncertu ieskandina jaunāko klašu audzēkņi, bet turpinājumu skatīties
šeit

Ped.Vija Embovica/čella spēle
Ped.Anžela Beļska/klavierspēle

Ped.Gita Āboliņa/akordeona spēle

Ped.Alla Pīlapa/flautas spēle

26.12.2020. Kad satiekas mūzika un deja...

Tuvojoties svētkiem tapis Deju Studijas PAnda un Dobeles mūzikas skolas Ziemassvētku projekts koncertzālē ZINTA.
PAnda: šogad svētki pavisam citādāki, varbūt mierīgāki, klusāki, skatītāju rindas tukšas un nedaudz skumjas sirdī, bet brīžiem šķiet, ka tikai ar vienu acu skatienu starp svešiniekiem pietiek, lai viens otru saprastu un atbalstītu!
Varbūt vairāk varam novērtēt to, kas iepriekš ir bijis pats par sevi saprotams, to, kas uz kādu brīdi šobrīd atņemts, bet tiks atdots! Varbūt varam ievilkt dziļu elpu, izvēdināt savu prātu un miesu, varbūt saprast cik pavisam maz mums ikdienā vajadzīgs un cik daudz lieka mūsu nemitīgajā skrējienā ir! Varbūt mums visa ir bijis par daudz, bet varbūt pats svarīgākais vienmēr bijis vismazāk novērtētākais?
Pārdomu laiks - varbūt tiešām veikalu skrējiens, ciemošanās un dāvanu kalni var pagaidīt nākamo gadu un šogad ir laiks apsēsties un godīgi ar sevi aprunāties, skatoties acīs un sirdī un atbildot neizvairoties!
Paldies Dobeles mūzikas skolai par iespēju un skaisto sadarbību, kuras rezultātā pirms kāda laika tapa šis video, ko kā sveicienu dāvājam šajā svētku laikā!
Paldies flautistei Līvai Eglītei, pianistam Valdim Tensonam un flautas skolotājai Allai Pīlapai!
Lai harmoniski - esam veseli, stipri un pateicīgi! 🙂
Video: @blue_sky_media_lv

08.10.2020. Zēnu kora koncerts (sapulce) vecākiem

Ceturtdienas vakarā Zēnu kora dziedātāji ielūdza savus vecākus uz koncertu "Tikšanās rudenī".  Koncertā izskanēja latviešu tautasdziesmas a capella un darbi no dziesmu svētku repertuāra ( diriģente K.Zandersone). Roberts Ozoliņš atsakaņoja solo - Em.Dārziņa dziesmu "Teici to stundu , to brīdi" ( ped. K.Buraka), klavieru solo  Kristers Sauka atskaņoja I.Arnes "Kukaburra"un spāņu komponista "Čigānu dziesmu" ( ped.A.Klāsone). Visu muzikālo priekšnesumu koncertmeistars - Valdis Tensons.

Pēc koncerta notika pārrunas ar vecākiem un bērniem par mācību procesu, drošības un kārtības noteikumiem skolā, e-klases jaunumiem, zēnu balss lūzumu un higiēnu, kā arī vecāku pārstāvja ievēlēšana darbam Skolas padomē.

24. - 26.09.2020. K.Štrāla XX Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists" Jūrmalā

Jau 20.reizi Latvijā norisinājās Kārļa Štrāla Starptautiskais konkurss " Jaunais flautists", kurā savu dalību  pieteica konkursanti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un  Ukrainas. Situācija pasaulē un arī mūsu kaimiņvalstīs ir ienesusu korekcijas konkursa norisē. Ārzemju dalībnieki savas programmas iesūtīja video formātā, un visa konkursa norise tika translēta tiešraidē internetā.

Mūsu skolu pārstāvēja 5.klases audzēkne Līva Blumfelde ar savu skolotāju Allu Pīlapu un koncertmeistaru Valdi Tensonu. Konkurss notika divās kārtās, kur katrā no tām bija noteikts olbigātais skaņdarbs - latviešu komponistu darbi. 1.kārtā A.Altmaņa "Tautiskais motīvs" un 2.kārtā M. Kalniņas Etīde. Bez tiem bija jāsagatavo arī izvēles skaņdarbi. Konkursu izvērtēja starptautiska žūrija.

 Līvas grupā piedalījās  15 dalībnieki, no kuriem 7 tika izvirzīti uz 2.kārtu - starp tiem bija arī mūsu audzēkne.  Tas ir liels sasniegums  konkurēt ar vadošajām Latvijas mūzikas skolām un godam pārstāvēt Dobeles mūzikas skolu!

Pateicamies flautistei  Līvai Blumfeldei  un pedagogiem Allai Pīlapai un Valdim Tensonam par ieguldīto darbu un  labo sniegumu konkursa abās kārtās!

14.-16.07.2020. Andreja Osokina meistarklases

Trīs dienu garumā Dobeles Mūzikas skolā norisinājās Andreja Osokina meistarklases ar divpadsmit mūsu skolas audzēkņiem: Sofiju Steļmahu, Paulu Seņko, Viktoriju Pisarevu, Flāviju Zeberu - Zeberiņu, Kristeru Sauku, Rūtu Lāci, Marku Olekšu, Paulu Olekšu, Zelmu Isobellu  Makalisteri, Hanniju Ruskuli, Renartu Ruskuli, Elizebeti Baltrušunu. Bērni bija atkārtojuši attālinātajās mācības apgūtos skaņdarbus, kurus atskaņoja nodarbībās un uzklausīja izcilā pianista Andreja Osokina ieteikumus tehnikas pilnveidošanai un skaņdarbu interpretācijai. Katras dienas noslēgumā mākslinieks atskaņoja kādu no sava repertuāra skaņdarbiem, lai iedvesmotu jaunos talantus un viņu pedagogus. Meistarklasēs bija iespēja piedalīties reģionālo mūzikas skolas klavierskolotājiem un gūt darbam vērtīgas atziņas un ieteikumus.

Par šī projekta īstenošanu pateicamies Dobeles Mūzikas skolas atbalsta biedrībai un skolotājai Astrīdai Klāsonei!

28.maijā ar pedagoģiskās padomes sēdi ir noslēdzās šis mācību gads. Tas bija pārsteigumiem pilns un citādāks kā iepriekšējie. 46 dienas attālināti mācījāmies, kārtojām beigšanas eksāmenus un ieskaites. Darbs tika padarīts godam!

 Dobeles mūzikas skolas pedagogi saka lielu paldies vecākiem par sadarbību un audzēkņiem par izturību šajā mācību periodā. 

Uz tikšanos septembrī!

27.05.2020. Izlaidums

Šogad mūsu skolu absolvēja 19 audzēkņi: no tiem 5 -  klavierspēlē, 2 - vijoles spēlē, 1 - čella spēlē, 3 - akordeona spēlē, 3 - saksofona spēlē, 2 - trompetes spēlē un pa vienam - trombona, klarnetes  un sitaminstrumentu spēlē.

Ievērojot valstī noteiktos ārkārtas situācijas noteikumus, skolotāji pasākumā piedalīties nevarēja, tāpēc audzēkņus zālē sagaidīja baloni ar skolotāju "sejiņām ". Klavierspēles absolventes Jasmīna Paškauska un Rēzija Marta Spudas ieskandināja svinīgo diploma saņemšanas pasākumu. Pēc rīkojuma nolasīšanas katrs saņēma beigšanas apliecību, bet "reklāmas pauzēs" direktors Artūra Maculēvičs lasīja bērnu atmiņas par skolas gaitām. 

Izlaidums fotogrāfijās  šeit vai galerijā

28.05.2020. Tautasdziesmu konkurss

Kartu gadu pavasarī mūsu skolā norisinās tautasdziesmu konkurss 1. - 4.klasēm  "Dziesmas tinu kamlā". Šogad konkurss notika attālināti, iesūtot video. Labākos un atraktīvākos priekšnesumus esam ievietojuši mūsu mājas lapā. Paldies dziedātājiem, filmētājiem un atbalstītājiem!  Skatīt šeit!

28.05.2020. Maijs - kora klases muzikāli radošaos mēnesis

Kora klases audzēkņiem maijs bija radošais mēnesis. Katrs varēja izpausties dažādos muzikālajos projektos- video veidošanā, dziedāšanā, spēlēšanā utt.   Kā interesantākais tika atzīts Artura veidotais video klips. Jauku visiem vasaru! 

Ja vasarā esi paveicis ko muzikāli radošu, sūti sk.Karīnai uz whattsapp!

Latvijas Nacionālā opera un balets - virtuālais ceļojums

27. martā, visā pasaulē atzīmē Starptautisko teātra dienu. Latvijas Nacionālās operas ēkas pamatakmens ir likts pirms 160 gadiem. Nama vēsturē pieredzētas dažādas grūtības, tomēr tās vienmēr ir pārvarētas!

11.03.2020. Starptautiskais bērnu koru festivāls  Jaunakmenē/ Lietuva/

11.martā atzīmējam Lietuvas Neatkarības atjaunošanas 30 gadadienu. Dobeles mūzikas skolas Zēnu koris devās uz Jaunakmeni, lai piedalītos skolu koru festivālā, kas veltīts šiem svētkiem. Šajā īpašajā  dienā Jaunakmeni apmeklēja arī Dobeles novada prieksšedētāja vietnieks Guntis Sarfonovičs, lai sveiktu Jaunakmenes pašvaldības pārstāvjus un iedzīvotājus  svētkos. Festivāla koncertā piedalījās astoņi kori, kuri atskaņoja savas valsts komponistu dziesmas, kā arī vienojās kopīgajā noslēguma dziesmā lietuviešu valodā "Lietuva".

Pateicamies Zēnu kora dziedātājiem, diriģentei Karīnai Zandersonei un Valdim Tensonam par dalību festivālā un Dobeles vārda popularizēšanu!

06.03.2020. Komponistes Ilzes Arnes autorvakars - meistarklases

 Š.g. 6.martā Dobeles Mūzikas skolas koncertzālē “ZINTA” notika komponistes, pianistes, pedagoģes Ilzes Arnes autorkoncerts. Priecēja, ka koncerts tika plaši apmeklēts, jo skatītāju rindās bija vērojami ne tikai audzēkņi, vecāki, vecvecāki, bet arī mūsu kolēģi no Auce, Bēnes, Jelgavas novada Mūzikas skolām.

Koncerta ievadā skanēja trīs latviešu tautas dziesmas Ilzes Arnes apdarē: ''Mēnestiņis zvaigznes skaita" – Elizabetes Baltrušunas, "Zvirbulis un pūcīte" - Elizabetes Jēčes, "Pūt, vējiņi" - Paulas Esteres Olekšas izpildījumā. Pēc tam komponiste nedaudz pastāstīja par savi un savu daiļradi.

Tālāk koncerta turpinājumā skanēja daudzveidīga programmatiskā mūzika: "Skumju melodiju" atskaņoja Zelma Isobella Makalistere, ''Princeses dziesmiņa" izskanēja 2 reizes, gan Annas Ķeres, gan Enijas Veltensones izpildījumā. Mārtiņš Eleonors Tūtiņš iejutās "Stūrgalvja" lomā, īpaši smeldzīgi izskanēja Elīzes Martas Mačevskas spēlētās "Mākoņainā dienā" un "Lietus valsis", žiperīgi “pedāļus mina” Ernests Liepiņš "Jaunajam divritenim", idillisku noskaņu mēģināja uzburt Luīze Ķere ar skaņdarbu "Idille", "Austrālijas kukaburgu" atskaņoja Kristers Sauka, Rūta Lāce savukārt "Impromtu" (veltījumu Mazajai nāriņai), Sofija Steļmaha - "Flamingo" un Marks Daniēls Olekšs - ''Elēģiju".

Bija arī komponistes skaņdarbi, kuros ieskanējās viņas ceļojumos atstātie iespaidi: "Tilerī dārzā", "Kuģītis pa Reinu", kuru atskaņoja Karlīna Briede, "Venēcijā" un "Svētdienas rīts Magdeburgā" - Hannija Ruskule, "Pavasaris Prāgā" - Eliabetes Baltrušunas izpildījumā. Vēl arī sadzirdējām dižgaru Pētera Čaikovska un Eduarda Grīga mūzikas intonācijas, ko atskaņoja - Paula Seņko "Improvizācija. Pētera Čaikovska garā'' un  Milana Naudiņa "Dzimtā pusē. Eduarda Grīga garā".

Noslēgumā liels bija klausītāju prieks redzēt arī pašu komponisti pie mūsu jaunā koncertflīģeļa “Steinway & Sons”, atskaņojot fragmentu no kino mūzikas Latvijas TV filmai “AKTRISE RAGĀRĒS”. Audzēkņi izrādīja lielu interesi par komponisti un viņas daiļradi, “apberot” ar visdažādākajiem jautājumiem. Komponiste ar lielu pacietību uz tiem atbildēja un mazo ziņkāri apmierināja.

Atmiņā par šo pasākumu komponiste Ilze Arne visiem koncerta dalībniekiem pasniedza Pateicības rakstus ar savu autogrāfu par piedalīšanos koncertā. Paldies komponistei par atsaucību! Novēlam daudz radošu ideju un jaunus skaņdarbus!

Paldies klavieru nodaļas pedagogiem: Astrīdai Klāsonei, Ludmilai Jeriševai, Ilzei Štelmaherei, Jolantai Darginovičai, Anželai Beļskai un Inesei Rammai par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā.

28.02.2020. Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles konkurss Mārupē

    No 27. līdz 29. februārim Mārupes Mūzikas un mākslas skolā Jaunmārupē norisināsies 1.Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „WIND STARS 2020”, kas pulcēs 700 dalībniekus, tajā skaitā pedagogus un koncertmeistarus, no divpadsmit dažādām pasaules valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Polijas, Serbijas, Slovākijas, Bosnijas un Hercegovinas, Itālijas, Izraēlas. Kā vēsta konkursa organizatori, tik vērienīgs pūšaminstrumentu izpildītāju konkurss Latvijā ir kas nebijis.

    Konkurss tiek organizēts ar mērķi veicināt pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju profesionālo izaugsmi, attīstīt mūzikas skolu izglītības kvalitāti, mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba rezultātus, kā arī veidot regulāru pieredzes apmaiņu starp Latvijas un pasaules mūzikas skolu audzēkņiem un pedagogiem.

    Dobeles Mūzikas skolu pārstāvēja divi audzēkņi -  Toms Jaunozols 7.trombona klase (ped. Ivars Zandersons) un Estere Kristiāna Ozoliņa 6.saksofona klase ( ped.Alberts Kekļa).  Ieguldītais darbs un sadarbība ar koncertmeistaru Valdi Tensonu  abiem konkursantiem vainagojies ar 2. vietu savās grupās!

Esam lepni un gandarīti par mūsu audzēkņu - Esteres un Toma sniegumu konkursā!

28.02.2020. "Zemgales akordeonists 2020"

 Jau 14.reizi Dobelē norisinājās akordeona mūzikas festivāls "Zemgales akordeonists", kurā vienkopus pulcējās 65 dalībnieki no 11 Zemgales reģiona mūzikas skolām, to skaitā arī viesi no Biržiem (Lietuva).

 Koncerta nosaukums -  "Sapņu burbuļu stāsts"  ir stāsts pa sapņiem, kuri ir domās; un par ticību, ka reiz tie  piepildīsies.... Mūsu sapņi ir materializējušies, jo esam savās mājās - skolā, koncertzālē, un pirmo reizi festivāla viesus  varējām uzņemt  Dobeles mūzikas skolas telpās. Katrai skolai tika dāvināts suvenīrs - stikla trauks kā burbulis, kurā ielikt idejas, sapņus un cerības ar domu, ka reiz piepildīsies un izdosies viss iecerētais.

Koncerta programmā varēja dzirdēt solistus un ansambļus. Koncerta kulminācija bija lielā apvienotā akordeonistu orķestra uzstāšanās!  Bērniem tā bija lieliska pieredze un baudījums - muzicēt plecu pie pleca lielajā orķestrī, kura skanējums saviļņoja gan pašus mūziķus, gan klausītājus!

Paldies skolotājai Gitai Āboliņai par degsmi organizēt un  radīt svētkus!


27.02.2020. Starptautiskais konkurss "Naujene WIND 2020"

 Jau IV reizi Naujenē (Daugavpils novads) tiek rīkots Straptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss. Šogad konkurss noritēja Daugavpils Universitātes divās zālēs, kurā savu dalību bija pieteikuši vairāk kā 200 konkursantu no dašādām valstīm: Latvijas, Lietuvas, Polijas, Baltkrievijas, Krievijas un Igaunijas.
Dobeles mūzikas skolu pārstāvēja pedagoga Artūra Maculēviča trombona spēles 6.klases audzēknis Adrians Punkstiņš. Komisija Adriana sniegumu 5. -7.klašu grupā novērtēja ar 1.vietu!

 Priecājamies un lepojamies par augstajiem sasniegumiem konkursā!


Mūzikas notikumi februārī.

Februārī mūzikas skolas telpas piesklandināja Auces, Tērvetes un Dobeles novadu skolu bērnu skanīgās balsis.  20.februārī norisinājās vispārējo skolu Mūzikas olimpiādes 1.atlases kārta, kurā skolēni rādīja savas teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes mūzikā. 11 konkursanti rakstīja testu par mūziku, solfedzēja, ritmizēja un demonstrēja savas kompozīcijas. Žūrijā  strādājs Auces un Dobeles novadu mūzikas skolotāji ( foto).

27.februārī mūzikas skolas telpās uzņēmām ap 170 jauno dziedātāju, kuri piedalījās ansambļu skatē "Balsis".  Koncertā muzicēja 18 ansambļi trijiem novadiem.  Priekšnesumus izvērtējs žūrija - diriģentes  Vizma Zandersone un Dace Reinika ( foto).

18.02.2020. Kamermūzikas koncerts.

Otdienas vakarā  koncertzālē "ZINTA" izskanēja burvīgs franču kamermūzikas koncerts. Fautists, profesors Karlo Jans ( Carlo Jans) no Luksemburgas un pianiste Ieva Dzērve/Latvija/  pulcēja pilnu koncertzāli, lai prezentētu topošo disku.

Karlo Jans pasniedz flautas spēli un kamermūziku Luksemburgas koncesvatorijā, vada orķestri. Papildus pedagoģiskajam darbam, viņš aktīvi darbojas kā izpildītājmākslinieks - flautists un diriģents. Bieži tiek aicināts pasniegt meistarklases Nīderlandē, Beļģijā, Vācijā, Čehijā, Polijā, Francijā, Grieķijā, ASV un Latvijā. Viņa diskogrāfijā ir vairāk kā 50 kompaktdiski. Arī šoreiz Dobelē tiks ierakstīts disks ar franču komponistu skaņdarbiem.

Priecājamies, ka mums bija iespēa klātienē klausītiesizcilu  flautas spēles meistarklasi, kas iedvesmoja jaunos flautistus, pedagogus un mūzikas cienītājus!

10.02.2020. Meteņu svinības

Pirmdienas vakarā mūzikas skolu ieskandināja folkloras kopa "Leimaņi", lai kopā ar jaunāko klašu audzēkņiem un interesentiem stāstītu par latviešu gadskārtu svētkiem - Meteņiem. Meteņus svinam starp Ziemassvētkiem un Lieldienām un tā ir atvadīšanās no ziemas. Pasākums izvērtās gana jautrs, visi griezās jautrās dejās, dziesmās un rotaļās.

Dobeles mūzikas skolas sadarbība ar folkloras kopu "Leimaņi" jau ir kļuvusi par tradīciju,- apgūt latviešu tautas rituālus un tradīcijas kā Meteņos, Ziemassvētkos, tā Lieldienās.

 Paldies teorijas priekšmetu skolotājām Sarmītei Laubergai un Guntai Stabulītei!


08.02.2020. Starptautiskais konkurss - festivāls "Baltijas pērle"

8.februārī Juglas Mūzikas skolā norisinājās Starptautiskais konkurss mežraga, trombona un tubas spēlē. Dobeles mūzikas skolu spoži pārsrāvēja trombonists Adrians Punkstiņš ( 6.klase) , kurš konkurā ieguva  Grand Prix.
Pateicamies Adriana skolotājam Artūram Maculēvičam un koncertmeistaram Valdim Tensonam par kopdarbu konkursa programmas sagatavošanā!

08.02.2020. I Lielvārdes Starptautiskais konkurss Vispārējās klavierēs

8.februārī visas dienas garumā Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolā sacentās 47 dalībnieki no Latvijas un Lietuvas mūzikas skolām, lai noskaidrotu talantīgākos klavieru spēlēšanas prasmē. 

Dobeles mūzikas skolu pārstāvēja kora klases audzēknis Kristers Sauka ( 4.klase), kurš kopā ar skolotāju Astrīdu Klāsoni apguva nopietnu klavierprogrammu un konkursā ieguva Atzinību!

"Liels prieks, ka izskanējis pirmais Starptautiskais konkurss Vispārējās klavierēs. Brīnišķīgi, ka pie mums atbraukuši tik talantīgi dalībnieki un viņiem ir tik izcili skolotāji. Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas vārdā saku lielu paldies, ka jūs ieskandinājāt mūsu skolu, bagātinājāt mūsu ikdienas dzīvi. Tā mums bija īsta svētku diena. Paldies, ka jūs mums radījāt svētkus," konkursa noslēgumā teica Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas direktore Mārīte Puriņa.

 Lepojamies ar Kristera un ped.Astrīdas Klāsones panākumiem konkursā!

06.02.2020. Dobeles un Auces  novadu skolu kopmēģinājums.

 Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, novados tiek organizēti skolu koru kopmēģinājumi. 6.februārī kioncertzālē Zinta pilcējās kori no Auces un Dobeles, ar kuriem strādāja svētku virsdiriģenti Arvīds Platpers, Kaspars Ādamsons un Līga Celma - Kursiete. Kā uzsvēra virsdiriģenti, - mūsu kori pareizi apgūst repertuāru un ir sagatavojušies darbam kopmēģinājumā.

Attēlā: Kaspars Ādamsons strādā ar  DVĢ , Auces vidusskolas un Dobeles mūzikas skolas puišu grupu , iestudējos latviešu tautasdziesmu "Es izjāju prūšu zemi"

29.01.2020. "Jaunatnes sporta laureāts" apbalvošanas ceremonija.

Apbalvošanas ceremonijā muzicēja skolas džeza ansamblis un solisti: Estere Ozoliņa, Elīna Aukmane, Toms Jaunozols un Rainers Mozulis. Džeza ansambļa pedagogs Alberts Kekļa, koncertmeistars Valdis Tensons.  Turpinājumā Sporta skolas vēstule:
Sveicieni no Dobeles Sporta skolas!
Šā gada 29.01. Sporta skola rīkoja jau tradicionālo pasākumu Dobeles novada ''Jaunatnes sporta laureāts''. Ar muzikālajiem priekšnesumiem klātesošos priecēja Dobeles Mūzikas slolas audzēkņu pūšamo instrumentu kvartets koncertmeistara Valda Tensona vadībā.
Visu pasākuma organizatoru vārdā vēlētos pateikt milzīgu Paldies jūsu skolas audzēkņiem Esterei, Elīnai, Tomam un Raineram un viņu pedagogiem.
Bija ārkārtīgi patīkami kontaktēties ar tik talantīgiem, inteliģentiem un erudītiem jauniešiem. Jūs varat būt lepni ka jums ir tādi audzēkņi un viņi var būt lepni ka mācās pie tādiem pedagogiem!
Vēlreiz - Paldies un uz sadarbību!

Ar cieņu,
Viesturs Dude
Dobeles Sporta skolas direktors 


29.01.2020. VI Mazais Augusta Dombrovska konkurss vijoles un čella spēlē.

 Šodien uz konkursu devās 4.čella klases audzēkne Anna Bulmere un pārliecinoši nospēlēja sagatavoto konkursa programmu. Kā allaž šajā konkursā pārsvarā piedalās republikas Rīgas  "lielās"  skolas, kas ir profesionāli spēcīga konkurence mazpilsētu skolām. Priecājamies par Annas iegūto 2.vietu,- tas bija labākais rezultāts šajā vecuma grupā, jo 1.vietu nepiešķīra!   Paldies čella skolotājai Vijai Embovicai un koncertmeistaram Valdim Tensonam!

29.01.2020. Low Brass Days Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā.

Jau kopš 2006. gada tematisko dienu ietvaros Rīgā viesojas pasaulslaveni tubas, eifonija un trombona spēles meistari. Šajā gadā tie ir divi izcili pedagogi un solomākslinieki - trombonists Ģerģs Ģivičāns /Ungārija/ un tubists Hosē Manuels Redondo/Spānija/. Low Brass Days ietvaros bija iespēja prakstiski darboties meistarklasēs un pilnveidot spēles prasmes. Šo iespēju izmantoja arī divi mūsu skolas trombonisti - Adrians Punkstiņš un Toms Jaunozols.

25.01.2020. Kora "Anima Mea" koncerts

Sestdien koncertzālē ZINTA izskanēja Rīgas Prakstiskās estētikas skolas jauktā kora "Anima Mea" koncerts "Mana sirds, kas priekā mirdz" ( diriģenti -  Ivars Krauze un Jēkabs Jančevskis) . Šis koncerts mums bija īpaši nozīmīgs, jo viens no diriģentiem -  Ivars Krauze ir 2002.gada Dobeles Mūzikas skolas Kora klases absolvents. Koncertā izskanēja dažādu komponistu garīgā un laicīgā mūzika. Koris ir vairāku Eiropas  konkursu dalībnieks un laureāts, tādēļ kora skanējums bija profesionāli augstvērtīgs un programma interesanta un daudzveidīga. Ivaram Krauzem, kura darbavieta ir Valsts Akadēmiskais koris "Latvija", šī bija atgriešanās "mājās"- savā skolā ar pateicību, ka mūzikā ieliktie pamati viņam ir ļāvuši piepildīt sapni - apceļot pasauli, dziedāt pasaules labākajās koncertzālēs pasaules izcilāko diriģentu vadībā.

XXV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrimentu un sitaminstrumentu konkurss

23. -25.janvāris, Rīgā

No šī gada 23. līdz 26. janvārim Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā norisinājās XXV Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss.  Šogad konkurss veltīts izcilā vācu komponista Ludviga van Bēthovena 250 gadu jubilejai. Konkursu rīko biedrība “Latvijas Jauniešu pūtēju orķestris”, un tajā piedalās 186 mūziķi no 51 mūzikas skolas. Šajā konkursā dalībnieki netiek dalīti vecuma grupās, tādēļ kā "lielie tā "mazie"mūziķi tiek vērtēti līdzvērtīgi.

Ceturtdien, 23.janvārī,  Dobeles mūzikas skolu pārstāvēja flautiste - Līva Eglīte (ped. A.Pīlapa. Piektdien -  trombonisti Adrians Punkstiņš ( ped. A.Maculēvičs) un  Toms Jaunozols (ped.I.Zandersons) , kā arī trompetists Henrijs Koleda (ped.I.Zandersons). Koncertmeistars - Valdis Tensons.

 Lepojamies ar mūsu  audzēkņu sniegumu šajā konkursā! Priecājamies par Toma iegūto 3.vietu un Adriana -  Diplomu!

22.01.2020. Valsts konkursa II kārta Jelgavā

Šodien Jelgavas mūzikas vidusskolā norisinājās Valsts konkursa II kārta Akordeona spēlē. Pēc konkursa I kārtas, kas notika Dobeles mūzikas skolā, startam reģiona kārtā tika  izvirzītas četras ped.Gitas Āboliņas audzēknes: jaunākajā grupā - Mona Elisa Dambrauska ( 1.kl.) un Laura Erīna Uļjanova (3.kl.); vecākajā grupā - Darina Isajeva (4.kl.) un Sanita Bičuša ( 6.kl.).

Priecājamies par audzēkņu gūto pieredzi konkursā un Monas Elisas un Sanitas iegūtajāsm 3.vietām!

18.01.2020. Sveicam un lepojamies!

Sveicam mūsu sitaminstrumentu spēles skolotāju Vitāliju Čakšu ar čempiona titulu Dobeles novada šaha turnīrā: 7 uzvaras  7 spēlēs! Komandu turnīrā Dobeles Mūzikas skola ieguva 3.vietu! Paldies, Vitālij!

15.01.2020. Sitaminstrumentu spēles konkurss Jelgavā

Trešdien Jelgavas mūzikas vidusskolā izskanēja II Zemgales reģiona profesionālās ievirzes mūzikas skolu Sitaminstrumentu spēles konkurss, kurā piedalījās 33 audzēkņi no 11 skolām. Dobeles mūzikas skolu pārstāvēja divi Vitālija Čakša audzēkņi - Jēkabs Mežgalis un Reinis Zerviņš. Zēni uzkrāja konkursa pieredzi un ieguva Atzinības  par piedalīšanos. Koncertmeistars - Valdis Tensons

22.12.2019. PO "Dobeles un Zēnu kora Ziemassvētku koncerts.

Ceturtajā Adventē dobelniekus un viesus ZINTĀ pulcēja pūtēju orķestris DOBELE, Zēnu koris un džeza kvartets. Šis bija otrais Ziemassvētku koncerts, tādēļ patīkami pārsteidza kuplais apmeklējāju skaits -vairāk kā zālē piedāvātas sēdvietas.  Publikas ar aplausiem, ovācijām un labām atsauksmēm pateicās koncerta dalībniekiem par daudzveidīgo un sirsnīgo koncertprogrammu. Koncerta tapšanā piedalījas PO Dobeles diriģenti Ervīns Zandersons un Vitālijs Čakšs, džeza kvarteta vadītājs Alberts Kekļa, Zēnu kora diriģente Karīna Zandersone un koncertmeistars Valdis Tensons.

20.12.2019. Ped.G.Āboliņas audzēkņu  un Lielvārdes akordeonistu draudzības koncerts.

Skolas koncertzālē ZINTA saviem vecākiem un draugiem muzicēja ped.Gitas Āboliņas akordeona un kokles klases audzēkņi. Priecājāmies, ka pasākumā piedalījās viesi - Lielvārdes mūzikas skolas akordeona klases audzēkņi un viņu skolotāja Inta Saulīte. Koncertā uzstājās solisti, Dobeles mūzikas skolas ansamblis un apvienotais abu skolu akordeonistu ansamblis, kurā muzicēja sitaminstrumentu spēles absolvents Markuss Šīmanis un koncertmeistars Valdis Tensons. Koncerta īpašais viesis - mūsu skolas absolvente, tagad JVLMA kokles spēles studente Stefānija Stupenko.


17.12.2019. Stīgu instrumentu nodaļas koncerts.

Otrdien koncertzāli ZINTA pieskandināja vijolnieli un čellisti, kuri plašākai publikai  atskaņoja savus solo skaņdarbus un ansambļus. Koncerta noslēgumā muzicējs jaundibinātais stīgu orķestris, atsakaņojot vairākas populāras melodijas, un izpelnījās klausītāju ovācijas. Koncerta tapšanā jāpasakās skolotājiem: Vijai Embocicai, Olitai Melderei, Ilmāram Bankevicam un koncertmeistariem Jolantai Darginovičai un Valdim Tensonam.

 

13.12.2019. Mūzikas festivāls Lietuvā

Piektdien divi mūsu skolas ansambļi devās uz Ventas mūzikas skolu Lietuvā, lai piedalītos skolas 40 gadu jubilejas organizētajā festivālā "Mākslu mozaīka'.  Festivālā tika pārstāvēta dažādi mākslas veidi - teātris, deja, vokālā māksla un dažāda veida ansambļi. Dobeles Mūzikas skola  klausītājiem piedāvāja  flautistu ansambļa  ( ped. Alla Pīlapa, koncertmeistars Valdis Tensons) un džeza kvarteta ( ped. Alberts Kekļa) sniegumu.

12.12.2019. Draudzības koncerts

Ceturtdien Dobeles mūzikas skolā viesojās Auces mūzikas skolas pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņi un pedagogi, lai ar dobelniekiem  vienotos kopējā koncertā koncertzālē ZINTA. Koncertā muzicēja orķestris, solisti un ansambļi, tādēl programmas bija dauzdveidīga un interesanta. Dobelnieki lepojās ar flautistru trio, marimbas solo,  klarnetes un trompetes solo, džeza kvartetu, trombona solo un orķestra skanējunu. Auceniekiem atšķirīgais bija mežraga, eifonija solo un dažādie ansambļi. Draudzība tika stiprināta ar svētku kliņģeri. Par kopējo svētku noskaņu bija parūpējusies nodaļas vadītāja Alla Pīlapa un pedagogi: Vitālijs Čakšs, Ivars Zandersons, Artūrs Maculēvičs, Alberta Kekļa, Juris Šteinmanis  un visa koncerta koncertmeistars - Valdis Tensons.


07.12.2019. Koncerts "Ziemassvētku zvaigzne"

 Sestdien, 7.decembrī,   kultūras namā izskanēja Dobeles pūtēju orķestra  (diriģenti Ervīns Zandersons un Vitālijs Čakšs) un mūzikas skolas Zēnu kora ( diriģente Karīna Zandersone) nu jau tradicionālais Ziemassvētku koncerts. Programma bija daudzveidīga un interesanta - muzicēja gan orķestra solisti, gan dziedatāji. Klausītāji ar sajūsmu un aplausiem sveica sitaminstrumentu skolotāja Vitālija Čakša bungu solo, zēnu kora dziedājumu, atzinīgi novērtēja PO "Dobele" muzikālo sniegumu.

Lai svētki mums visiem būtu mūzikas piepildīti, tad 22.decembrī gaidīsim visus  koncertzālē Zinta, un vēlreiz kopā  (ar nedaudz mainītu prodrammu) izbaudītu Ziemsvētku brīnumu!

04.12.2019. VII Mazpilsētu un lauku MS 5 .-8.klavieru klašu audzēkņu konkurss Dobelē.

4. decembrī Dobeles mūzikas skolā jau septīto reizi norisinājās pianistu konkurss vecākajām klasēm. Konkursam pieteicās 23 jaunie pianisti no 12 mūzikas skolām: Mārupes, Nīcas, Maltas, Ķekavas, Salgales, Tukuma, Skrundas, Bauskas, Vecumniekiem, Birzgales, Staiceles un Dobeles.  Konkursu izvētrēja JVLMA profesors Normunds Vīksne un Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas pedagoģes Antra Vīksne un Zane Mežgaile. Dobeles mūzikas skolu pārstāvēja četras audzēknes : Paula Seņko un Milana Naudiņa  (ped.Anžela Beļska), kuras ieguva  attiecīgi  1.un 2.vietu.  Ped. Ineses Rammas audzēknes Ieva Karro ieguva 1.vietu un Rēzija Marta Spudas - atzinību!

Lepojamies at mūsu pianistu sasniegumiem konkursā!

12.11.2019. " Gada uzņēmējs Zemgalē 2019" apbalvošanas ceremonijas koncerts Rundāles pilī.

Zemgales Plānošanas reģions un tā struktūrvienība Uzņēmējdarbības centrs ceturto reizi organizēja labāko uzņēmēju godināšanu, kas notika Rundāles pils Baltajā zālē. Par ceremonijas muzikālo daļu bija parūpējušies Dobeles mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi. Koncertā muzicēja Džeza kvartets (ped. Alberts Kekļa), flautistu trio un solo - Evenīna Katrīna Karņevska ( ped.Alla Pīlapa), čelliste Anna Bulmere (ped. Vija Embovica), koncertmeistars Valdis Tensons.


28.11.2019. Kora klases un Zēnu kora koncerts

Ceturtdienas vakarā mūzikas skolas koncertzāli ZINTA pieskandināja Kora klasae audzēkņu un Zēnu kora balsis. Koncertā uzstājās paši mazākie - 1.klases ansamblis skolotājas Kristīnes Burakas vadībā un solisti - Anna Ķere, Oskars Jurgenovskis, Kristers Rikuns un Roberts Ozoliņš. Zēnu korī dzied puikas arī no citām nodaļām, piem, Edgars Ērstiķis atskaņoja trompetes solo (ped. Ivars Zandersons), savukārt klarnetistu ansamblī spēlē kora klases audzēkņi ( ped. Juris Šteinmanis). Klavieru solo atskaņoja Renarts Ruskulis ( ped. Ilze Štelmahere), Kristers Sauka ( ped.Satrīda Klāsone) un Roberts Ozoliņš ( ped.Anžela Beļska). Zēnu kora izpildījumā ( ped. Karīna Zandersone) skanēja dziesmas no nākamajiem XII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, kā arī dziesmas ziemas noskaņās. Pie klavierēm- koncertmeistars Valdis Tensons.  Bijām priecīgi pēc ilgāka laika muzicēt vecākiem un draugiem un saņemt aplausus par sirsnīgo koncertu.

27.11.2019. 18.Etīžu konkurss Saldū

Ar panākumiem - Atzinības rakstu no konkursa ir atgriezušies Marks Daniēls Olekšs ar savu klavieru skolotāju Inesi Rammu. Audzēknis startēja savā vecuma grupā 32 dalībnieku konkurencē. Lepojamies par Marka Daniēla  sniegumu  konkursā un komisijas augsto novērtējumu!

20.11.2019. Jauno vijolnieku un čellistu koncerts vecākiem

Trešdienas vakarā izskanēja pedagogu Olitas Melderes un Vijas Embovicas audzēkņu koncerts vecākiem. Jaunie mūziķi  atskaņoja sagatavotos solo skaņdarbus un muzicēja ansambļos. Dažiem audzēkņiem šī bija pirmā uzstāšanās publikas priekšā un aplausi bija kā gandarījums par paveikto darbiņu. Uz skatuves kopā ar bērniem muzicējs koncertmeistari Jolanta Darginoviča un Valdis Tensons.

15.11.2019. Valsts svētku koncerts

Piektdienas vakarā akordeonistu ansamblis skolotājas Gitas Āboliņas vadībā  devās uz Lesteni, lai kopā ar deju kolektīvu "Solis" un puišu vokālo ansamblis "KPTT piedalītos svētku koncertā. 

15.11.2019. Mūzikas skolas audzēkņu muzikālais sveiciens.

Piektdien Dobeles mūzikas skolā viesojās  Dobeles 1.vidusskolas pedagogu kolektīvs, lai svētku nedēļā īpašā gaisotnē suminātu savus pedagogus, apskatītu jaunās skolas telpas un baudītu audzēkņu koncertu. Saviem skolotājiem muzicēja Enija Veltensone, Edgars Ērstiķis, Elza Čikste, Elizabete Baltrušuna, Līva Blumfelde, Anna Bulmere un Zēnu koris.

14.11.2019. Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts

Koncertzālē Zinta izskanējis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts, kas iekļauts skolas 75 gadu jubilejas koncertciklā. Klausītājiem bija iespēja izbaudīt latviešu komponistu daiļradi dažādu instrumentu skanējumā.

08.11.2019. Skolēni dodas uz operu.

Katru gadu rudenī skola organizē  braucienu uz kādu no  Latvijas Nacionālās operas un baleta teātra izrādēm. 8.novembrī audzēkņiem bija iespēja noskatīties Montemeci operu "Burvestība"un Leonkavallo - "Pajaci". 

08.11.2019. Zēnu kora koncerts Sātu baznīcā

8 .novembrī Dobeles zēnu koris devās uz Sātu bazīcu, lai kopā ar Tukuma 2.pamatskolas zēnu kori un 5.- 9.klašu meiteņu kori piedalītos koncertā "Dziedāt visai pasaulei", kas veltīts Lāčplēša dienai. Šī jau kļuvusi par jauku  tradīciju, - patriotisma nedēļu ieskandināt Sātos.  Atceļā Dobeles zēni piestāja pie Irlavas skolotāju semināra, kur  viens no izcilākajiem Irlavas semināra skolotājiem bija ērģelnieks, dziesmu svētku virsdiriģents un mūzikas attīstības veicinātājs Jānis Bētiņš (1830 – 1912). 1868. gadā tika izveidots Irlavas jauktais koris J. Bētiņa vadībā, kas bija viens no pirmajiem koriem Kurzemē, kas piedalījās gan Kurzemes dziesmu svētkos Dobelē 1870. gadā, gan Pirmajos Vispārējos dziedāšanas svētkos Rīgā 1873. gadā.

06.11.2019. Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts

Šodien, 6.novembrī, izskanēja Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts. Programma bija muzikāli interesanta un daudzveidīga. Tika atsakņoti skaņdarbi koklēm,čellam, trompetei, obojai, ksilofonam, marimbai, flautai, klavierēm un vokālam. Koncerta noslēgumā muzicēsa stīgu instrumentu orķestris ped.Aelitas Dumpes vadībā. Klausītāji ar ovācijām pateicās jaunajiem mūziķiem par koncertu un dāvātajām emocijām darbdienas vakarā.

06.11.2919. Mūzikas skolu solfedžo konkurss 'Gudrs, vēl gudrāks" Talsos

Talsos norisinājās starpreģionu mūzikas skolu solfedžo konkurss "Gudrs, vēl gudrāks", kurā piedalījās 5 komandas no Saldus, Tukuma, Talsu, Liepājas un Dobeles mūzikas skolām. Mūsu skolu pārstāvēja ped. Guntas Stabulītes un Sarmītas Laubergas audzēknes: Elizabete Baltrušuna, Milana Naudiņa un Paula Seņko.

Priecājamies par Dobeles mūzikas skolas solfedžo komandas iegūto 2.vietu konkursā!

02.11.2019. Ansambļu koncerts JVLMA

Baltijas valstu pūtēju orķestru diriģentu un ansambļu vadītāju XI foruma ietvaros, kurš norisinājās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, ansambļu koncertā muzicēja arī Dobeles Džeza kvartets (ped. Alberts Kekļa).  Ansamblis ir vairāku konkursu laureāts, tādēļ dalība šajā starptautiskajā forumā ir gods un atzinība. Paldies jaunajiem mūziķiem: Esterei Kristianai Ozoliņai, Janai Elīnai Aukmanei, Raineram Mozulim un Tomam Jaunozolam, kā arī viņu skolotājam - saksofonistam Albertam Kekļam!

26.10.2019. Koncerts "Piecdesmit kubā"

 Sestdien kultūras namā izskanēja koncerts "Piecdesmi kubā", kurā  izdziedāja sieviešu koris "Vizma" un vīru koris "Gaudeamus",  suminot kormeistari Ingu Siliņu,  koncertmeistari Ilzi Lagzdiņu un diriģentu, Vispārējo Dziesmu svētku un deju virsdiriģentu Ivaru Cinkusu. Kā īpašie viesi tika uzaicināti Dobeles Mūzikas skolas Zēnu koris, lai vienotos Ērika Ešenvalda komponētajā kopdziesmā "Krustiem zvaigznes debesīs", ko diriģēja Ivars Cinkuss.

24.10.2019. III Latvijas flautas spēles izpildītāju konkurss Ogrē.

Lepojamies ar mūsu flautistēm diplomantēm- Līvu Blumfeldi, Evelīnu Katrīnu Karņevsku par labu sniegumu konkursā "Sudraba flauta' un Līvas Eglītes iegūto 3.vietu! Paldies skolotājai Allai Pīlapai un koncertmeistaram Valdim Tensonam!


 .