12.10.2023. Koncertzālē ZINTA plkst.19.00  www.bilesuserviss.lv


Dobeles Mūzikas skolas audzēkņiem ieejas maksa 3,- euro

ATLAIŽU kodu skatīt e-klasē!


Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles 1.vidusskolas absolventiem

Dobeles Mūzikas skolas

(vēsturiskās ģimnāzijas) telpu apskate

23.septembrī 14.00 -15.30

Mākslas un dzejas diena 09.09.2023.

Dobelē par vienu skaistu tradīciju vairāk - Mākslas un dzejas diena Dobelē. Šo pasākumu krāšņi rotātā Mākslas skolas dārzā ieskandināja Dobeles Mūzikas skolas audzēkņi: pianiste Marta Makalistere,trompetists Juris Roberts, pianiste Luīze Ķere,klatnetiste Patrīcija Orvīda, akordeoniste Emīlija Bērziņa, pianiste Zelma Isobella Makalistere, stīgu instrumentu duets Madara un Gundega Bergmanes, pianiste Laura Pļenkova, vijolniece Niksija Dombrovska, klavieru duets Karīna Jablokova un Miranna Kļukoita, akordeonistu duets - Darina Isajeva un Erīna Uļjanova. Paldies koncertmeistaram  Valdim Tensonam un pedagogiem par jauno mūziķu izglītošanu, kā arī Aldai Briedei par foto reportāžu!

Ienāc Foto galerijā un izbaudi Mākslas dienas gaisotni!

01.09.2023.

Zinību diena 01.09.2023.

Piektdien, 1.septembrī, Dobeles mūzikas skolas saimē uzņēmām jaunos audzēkņus -  60  pirmgadniekus 13 profesionālās ievirzes izglītības programmās un 18 sagatavošanas klases audzēkņus. Svinīgo pasākumu atklāja pedagogu duets - Stefānija Stupenko (kokle) un Laura Sustrupe (vijole). Laura ar šo mācību gadu ir pievienojusies pedagogu saimei - mācīs bērniem vijoles spēli un solfedžo. Vēl ar muzikālo priekšnesumu priecēja 4.klases vijolniece Marta Ķerus un akordeonistu duets - Darina Isajeva un Erīna Uļjanova. Patīkami, ka Zinību dienā pie mums viesojās kāds no novada deputātiem. Šoreiz tā bija Dace Reinika, - mūsu bijusī pedagoģe, mamma Laurim un Rūtai,  kuri ir mūsu skolas absolventi. Deputāte novēlēja visiem izturību, pacietību, jo mācīties mūziku ir nopietns un atbildīgs darbs, nebaidīties no grūtībām un tikt pāri bērnu vecumposmu lūzuma mirkļiem - tādi ir visiem. Mūzika māca pacietību, neatlaidību mērķa sasniegšanā, kritisko domāšanu, argumentēt savu viedokli un attīsta bērna talantus.

Dobeles nodada domes deputāte Dace Reinika

Latvijas dziedāšanas skolotāju asociācijas konference 18.-20.08.2023.

Šī gada konferences fokusā bija tēmas, kas saistītas gan ar bērnu un jauniešu balss fizioloģiju un higiēnu, gan arī noderīgi padomi jauno mākslinieku veselīgas mentālās uztveres attīstībai. dalību konferencei pieteica ap 100 Latvijas dziedāšanas pedagogi. Dobeles Mūzikas skolas audzēkņi - Kristers Sauka, Kristaps Buraks, Anna Ķere un Jans Jēkabs Prīliņš piedalījās Marikas Austrumas meistarklasēs. Tā audzēkņiem un skolotājiem bija jauna un interesanta pieredze, kā arī zināšanas, kas noderēs tuprpākajā darbā. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja noklausīties pedagoģes Sarmītes Laubergas sagatavoto lekciju par Dobeles apkaimes vēsturiskiem mūzikas notikumiem.

Foto galerija