Par mums

2019.gada septembrī mācības  Dobeles mūzikas skolā atsākas renovētās un paplašinātās telpās ar divām zālēm - kamerzāli (līdz 80 sēdvietas) un koncerzāli ZINTA (200 sēdvietas).  Audzēkņiem ir iespēja apgūt kādu no mūzikas instrumentiem 13 profesionālās ievirzes izglītības programmās, darboties kolektīvās muzicēšanas kolektīvos: stīgu orķestrī, zēnu korī un mazāka sastāva ansambļos.


Skolas ēkas vēsture

Dobelē mūzikas skolu atvēra 1947. gadā, kad to nodibināja izcilais klarnetes spēles pedagogs Jūlijs Grūtups. Taču 1950. gadā skola savu darbību pārtrauca un atsāka tikai 1957. gadā.

Ēkā Skolas ielā 2 mūzikas skola atrodas kopš 1975. gada. Līdz šim tur atradās 1922. gadā dibinātā Dobeles ģimnāzija.

Mūzikas skolas nams savu pašreizējo (pirms pārbūves) izskatu ieguva 1937. gadā. Tā paša gada 13. novembrī iesvētīja jaunās ģimnāzijas telpas un reizē atzīmēja skolas pastāvēšanas 15 gadu jubileju. Šajā pasākumā skolai pasniedza Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa dāvanu - griestu lustru, ko veidojis Konstantīns Rončevskis pēc Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Pētera Federa meta.

Tagad ēkā darbojas Dobeles mūzikas skola. Nu skolas ēka ir piedzīvojusi vēl vienu renesansi - 2019. gadā ir pabeigti ēkas atjaunošanas darbi un klāt uzcelta jauna akustiskā koncertzāle.


Skolas pārbūve

2018. gadā  ar mecenāta A. Kudrina finansējumu tika rekonstruēta ēkas vecā daļa un renovēta, uzcelta moderna akustiskā koncertzāle, foajē un klašu telpas (projekta autori SIA Mark arhitekti).

Dobeles Mūzikas skolas rekonstrukcijas projekts apvienojis vēsturiskās ēkas renovāciju un laikmetīgu arhitektūru, izceļot novietnes ainaviskās vērtības. Vēsturisko interjeru izpēte ļāva restaurēt 19. gs. krāsojuma kompozīcijas, atjaunot zāles vēsturiskos griestus un sienu krāsojumu, rekonstruētas fasādes. Jaunā piebūve atrodas aiz vēsturiskās ēkas fasādes un ļauj pilnībā eksponēties 19./20. gs. arhitektūras piemineklim.

Aktu zālē saglabājies un restaurēts griestu dekors, kur atrodas K. Ulmaņa dāvātā keramikas lustra. Zāles krāsojums veidots respektējot tā laika vēsturisko stilu. Vairākās telpās saglabājušās podiņu krāsnis, restaurētas vecās ēkas ieejas durvis un citi elementi. Vienā telpā saglabājies un restaurēti - oriģinālais grīdas segums, fragments ar 19. gs. sienu krāsojumu un fragments ar D. Mendeļējeva ķīmisko elementu tabulu, kas bija uzkrāsota uz klases sienas.