XII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolas 2. - 4.klašu pianistu konkurss Dobelē

Konkursa vēsture

 N.p.k Gads Nosaukums Dalībnieki 
Žūrija
 I2007.
 I Mazpilsētu un lauku MS klaviermūzikas konkurss 2. - 3.klašu audzēkņiem
 26 dalībnieki no 11 skolām
 
 II 2008. II Mazpilsētu un lauku MS klaviermūzikas konkurss 2. - 4.klašu audzēkņiem   26 dalībnieki no 12 skolām
 
 III 2009.III Mazpilsētu un lauku MS klaviermūzikas konkurss 2. - 4.klašu audzēkņiem  39 dalībnieki no 14 skolām
 
 IV 2010.IV Mazpilsētu un lauku MS 2. - 4.klavieru klašu audzēkņu konkurss   I'.Štrause
P.Maļeckis
B.Šalkovska
 V 2011.V Mazpilsētu un lauku MS 2. - 4.klavieru klašu audzēkņu konkurss  54 dalībnieki no 21 skolas
 
 VI2012.VI Mazpilsētu un lauku MS 2. - 4.klavieru klašu audzēkņu konkurss  33 dalībnieki no 15 skolām
 
 VII2013.VII Mazpilsētu un lauku MS 2. - 4.klavieru klašu audzēkņu konkurss  47 dalīnbieki no 18 skolām
B.Šalkovska
I.Štrause
E.Renemanis
 VIII2014.
VIII Mazpilsētu un lauku MS 2. - 4.klavieru klašu audzēkņu konkurss   49 dalībnieki no 22 skolām
B.Šalkovska
M.Kļaviņa
E.Renemanis
 IX2015.IX Mazpilsētu un lauku MS 2. - 4.klavieru klašu audzēkņu konkurss  40 dalībnieki no 20 skolām
D.Blumberga
I.Nakase
A.Lībiete   
 X2016. X Mazpilsētu un lauku MS 2. - 4.klavieru klašu audzēkņu konkurss   54 dalībnbieki no 23 skolām
G.Boža
I.Nakase
A.Lībiete        
 XI 2020.XI Mazpilsētu un lauku MS 2. - 4.klavieru klašu audzēkņu konkurss  nenotika 
 XI 2023.  XI Mazpilsētu un lauku MS 2. - 4.klašu pianistu konkurss  29 dalīnbieki no 17 skolām
N.Vīksne
A.Vīksne
I.Arne
 XII 2024.  XII Mazpilsētu un lauku MS 2. - 4.klašu pianistu konkurss  32 dalībnieki no 16 skolām
V.Zilberts
A.Vīksne
I.Arne