Nāc  mācīties, -  mūzika iedvesmo!

Dobeles Mūzikas skolas darbības pamatmērķi:

Izglītības iestādes misija - attīstīt bērnu radošās spējas un talantus mūzikā, profesionāli pilnveidojot mākslinieciskās prasmes, vērtību sistēmu, rosināt interesi par kultūras norisēm novadā, valstī un pasaulē.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo - radoša, atbildīga, uz izaugsmi orientēta personība, ar izpratni par vērtībām un savu kultūras identitāti. Aktīvs sabiedrības un kultūras dalībnieks.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā - radošums, cieņpilna un saskaņota sadarbība, tolerance, atbildība un skolas tradīciju uzturēšana.