IX Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu

5. – 8. klašu pianistu konkurss

Konkursa vēsture

 n.p.k Gads Konkursa nosaukums
 Dalībnieku skaits
 Žūrija
 I 2010. I Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. - 7.klavieku klašu audzēkņu  festivāls
 17 dalībnieki no 7 skolām
 
 II 2011. II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. - 8.klavieku klašu audzēkņu konkurss un festivāls
16 dalībnieki ( konkursā)
12 dalībnieki (festivālā)
no 13 skolām
I.Štrause
E.Renemanis
B.Šalkovska
 III 2012. III Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. - 8.klavieku klašu audzēkņu konkurss   18 dalībnieki no 14 skolām
I.Štrause
B.Šalkovska
P.Maļeckis
 IV 2013. IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. - 8.klavieku klašu audzēkņu konkurss   35 dalībnieki no 18 skolām
 
 V 2014. VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. - 8.klavieku klašu audzēkņu konkurss   30 dalībnieki no 14 skolām
A.Lībiete
O.Liepiņa
I.Mazkalne
 VI 2015. VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. - 8.klavieku klašu audzēkņu konkurss     18 dalībnieki no 9 skolām
 
 VII 2019. VII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. - 8.klavieku klašu audzēkņu konkurss   23 dalībnieki no 12 skolām
N.Vīksne
A.Vīksne
Z.Mežgaile
 VIII 2022.VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. - 8.klavieru klašu audzēkņu konkurss
 28 dalībnieki no17 skolām
V.Zilberts
A.Vīksne
V.Vēriņa
IX
2023
IX Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. - 8. klašu pianistu konkurss
 20 dalībnieki no 11 skolām
V.Zilberts
A.Vīksne
V.Vēriņa