Konkursa- koncertcikla "Talants Latvijai" laureātu koncerts un apbalvošana 29.05.2022.

29.maijā Rīgas Latviešu biedrības namā noslēdzās koncertcikla- konkursa "Talants Latvijai" 30. zezona.

 Zelta zāli pieskandināja laureātu koncerts, nobeigumā pasniegti diplomi un atzinības raksti. Mūsu skolai šis konkurss bija profesionālās meistarības sasniegums, jo tika piecu audzēkņu un viņu skolotāju ieguldītais darbs tika novērtēts un godalgots.

1.vietas diplomu saņēma - Viljams Upenieks  /3.čella klase/, ped. Vija Embovica                                                                                             Līva Eglīte /8.flautas klase/, ped. Alla Pīlapa

3.vietas diplomu saņēma - Amanda Čakša /2.klarnetes klase/, ped. Juris Šteinmanis

Atzinības rakstu saņēma - Markss Daniēls Olekšs/ 4.klasieru klase/, ped. Inese Ramma                                                                            Anna Bulmere /6.čella klase/, ped Vija Embovica

Koncertmeistars - Valdis Tensons

Dobeles mūzikas skolai tika piešķirta Gunāra Eižēna Bērzzariņa balva -  2000 eiro, parlabāko rezultātu uzrādīšanu konkursa finālā.

Paldies audzēkņiem un peagogiem par ieguldīto darbu un profesionāli sagatavotajiem priekšnesumiem!

Baznīcu nakts 28.05.2022.

Mūzikas skolas audzēkņi pieņēma Dobeles Evaņģēliski luteriskās baznīcas uzaicinājumu piedalīties šajā notikumā - Baznīcu nakts. Skolotājas Allas Pīlapas vadībā tika izveidota interesanta programma šim pasākumam, kurā muzicēja jaunie māklsinieki: L. Blumfelde, M.Naudiņa, E. K.Grigors, P.Seņko, M.Šņore, A.Gribs, D. Isajeva, E.Uļjanova, L.Eglīte, R.Smirnova, D.Ķezbere un M.G. Makalistere. Foto šeit


Stīgu instrumentu nodaļas koncerts 24.05.2022.

Koncertzālē "Zinta" izskanējis Stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu koncerts, kurā piedalījās solisti, ansambļi un stīgu orķestris.  Programmu sagatavoja pedagogi- Vija Embovica, Olita Meldere un Ilmārs Bankevics.

Foto Reinis Inkēns, Saeima

Ceriņa vārda došanas pasākuma Saeimas namā, 26.05.2022

Saeimas namā ceturtdien, 26.maijā, svinīgā pasākumā tika dots vārds jaunai ceriņu šķirnei, kas veltīta Saeimas simtgadei. Ceriņu šķirne nosaukta vārdā ‘Brīve’. Tā simboliski vēsta par uzticību mūsu valsts lielākajām vērtībām – brīvībai, neatkarībai un demokrātijai.

Esam priecīgi, ka Saeimas simtgadi varam iezīmēt ar kaut ko dzīvu, zaļojošu, kaut ko, kas sagādā cilvēkiem prieku, - jaunu ceriņu šķirni, sacīja Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. “Domājot par kaut ko skaistu un paliekošu, kas paralēli iezīmētu Saeimas simtgadi, tika pārcilātas dažādas idejas, līdz apstājāmies pie ceriņiem. Ceriņus Latvijā ļoti mīlam. Tie ir katrā viensētā, tie ir pilsētu apstādījumos, parkos, pie dzīvojamām mājām un plašākas pulcēšanās vietās,” sacīja Saeimas priekšsēdētāja.

I.Mūrniece pateicās Dārzkopības institūtam, kur jaunā ceriņu šķirne selekcionēta, un institūta vadošajai pētniecei, šķirnes selekcionārei Sarmītei Strautiņai. Pasākumā Dārzkopības institūtam tika nodota plāksne ar aprakstu, kam par godu ir radīts jaunais ceriņš. Tā turpmāk atradīsies pie šķirnes stāda Dārzkopības institūta ceriņu dārzā Dobelē.

“Lai ceriņi plaukst un zied un lai plaukst un zied mūsu Latvija,” sacīja I.Mūrniece.

Dārzkopības institūta direktore Inese Ebele atzīmēja, ka ceriņi ir mūsu valsts identitātes daļa. To selekcija ir garš un lielu pacietību prasošs process, jo no brīža, kad tiek sākts darbs pie jauna ceriņa līdz brīdim, kad tiek radīta šķirne un tai tiek dots vārds, paiet vismaz 20 gadi. Šodien svinam ceriņu šķirnes ‘Brīve’ vārda došanas svētkus. ‘Brīves’ ziedi ir balti, lieli, vienkārši un smaržīgi, sacīja I.Ebele.

Stilizēts ceriņa zieds, ko ieskauj parlamenta izkārtojums amfiteātra formā, iekļauts arī Saeimas simtgades logo.

1.Saeima uz savu pirmo sēdi pulcējās 1922.gada 7.novembrī, un līdz ar parlamenta sanākšanu spēkā stājās arī Latvijas valsts pamatlikums jeb Satversme.

Saeimas Preses dienestsLepojamies  ar mūsu audzēkņu - Amandas Čakšas ( 2.klarnetes spēle)  un Elīnas-Janas Aukmanes (8.saksofona spēle) sasniegumiem XI Starptautiskajā mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles konkursā Ozolniekos. Jaunās mūziķes ieguva 3.vietas savā vecuma grupā. Konkurss norisinājās attālināti, iesūtot priekšnesumus video formātā.

Konkursa programmu sagatavoja pedagogi Juris Šteinmanis, Alberts Kekļa un koncertmeistars Valdis Tensons!Dobeles novada skolu koru koncerts un kopmēģinājums 11.05.2022.

11.maijā Dobeles mūzikas skolu pieskandināja novada skolu koru dziedātāji. Bija kori no Auces, Tērvetes, Augstkalnes un, protams, dobelnieki. Pasākums sākās ar koncertu, kur katrs koris sevi prezentēja ar 2 vai 3 dziesmām.  Pēc tam vienojās kopējā mēģinājumā, kurā izdziedāja maija beigās gaidāmos dziedāšanas svētkus.


Konkursa "Talants Latvijai" 30. sezonas fināls 15.05.2022.

Izcili Dobeles Mūzikas skolas panākumi konkursa!

Piekto gadu tiks pasniegta Austrālijas latvieša, pazīstamā sabiedriskā darbinieka Gunāra Eižēna Bērzzariņa piemiņas balva. Šī balva G.E.Bērzzariņa testamentārā novēlējuma ietvaros tiek piešķirta mūzikas skolai, kas sekmīgi startējusi „Talants Latvijai” konkursā. Mums par lielu pārsteigumu un prieku šo balvu šogad piešķīra mums - Dobeles Mūzikas skolai!

Svētdien, 15.maijā, Rīgas Latviešu biedrības namu (RLBN) pieskandināla Latvijas mūzikas skolu talantīgie mūziķi, piedaloties konkursa finālā. Šogad konkursam savu dalību pieteica 25 mūzikas skolas. Konkurss norisinājās divās kārtās. Dobeles Mūzikas skolu I kārtā pārstāvēja 9 dažādu specialitāšu audzēkņi. Uz II- fināla kātru tika izvirzīti pieci no konkursa dalībniekiem. Kopumā II kārtā piedalījās 101 jaunais mūziķis. Konkursa fināls vienlaicīgi notitēja trijās RLBN zālēs. Konkuru vērtrēja profesionāla mūziķu žūrija, kurā mūsu skolas jaunie talanti demonstrēja profesionāli sagatavotus priekšnesumus un teicamu skatuves kultūtu. Ne velti, - pedagogu un audzēkņu kopdarbs tika augtu novērtēts: Viljams Upenieks (čella spēles ped.Vija Embovica), Līva Eglīte ( flautas spēles ped. Alla Pīlapa) ieguva 1.vietas; Amanda Čakša (klarnetes spēles ped. Juris Šteinmanis) - 3.vietu; Marks Dāniels Olekšs (klavieres spēles ped. Inese Ramma) un Anna Bulmere (čella spēles ped. Vija Embovica) - Atzinības rakstus. Īpašs paldies  mūsu koncertmeistaram Valdim Tensonam!

29.maijā RLBnamā notiks konkursantu apbalvošanas ceremonija un laureātu koncerts.

Paldies pedagogiem, audzēkņiem un viņu ģimenēm par atbalstu un Dobeles Mūzikas skolas vārda cildināšanu profesionālajā vidē!

Jelgavas Mūzikas vidusskolas džeza nodaļas koncerts 05.05.2022.

5.maijā pie mums skolā viesojās Jelgavas Mūzikas vidusskolas džeza nodaļas audzēkņi un pedagogi.


Pie skolas tapa pavasara pļaviņa!

Atsaucoties skolotājas Gitas idejai, tika izveida balto sniegpilkstenīšu dobe pie skolas. Bija unikāla iespēja katram iestādīt savu sniegpulkstenīti, lai tie mūsu puses cilvēkus priecēs daudzus pavasarus. Skolas audzēkņi un pedagogi bija sarūtējuši puķu sīpoliņus un 19.aprīlī aktīvi piedalījās stādīšanas darbā.

Foto mirkļi šeit

LEPOJAMIES!

Lepojamies ar saksofonistes Elīnas- Janas Aukmanes  sasniegumiem  XII Starptautiskajā bērnu un jauniešu pūšaminatrumentu virtuālajā konkursā Plungē (Lietuva) ,kurš norisinājās 30.martā. Konkurss tika organizēts vairākās vecuma un mūzikas stilu grupās. Elīna-Jana piedalījās kategorijā - džeza mūzika, kurā ieguva Laureāta diplomu.

Pateicamies Saksofona spēles pegadogam Albertam Kekļam un koncertmeistaram Valdim Tensonam!

Mūzikas skolas audzēkņu koncerti izglītības iestādēs

Pavasara "koncerttūre" jau kļuvusi par tradīciju mūsu sadarbībai ar dažādām izglītības iestādēm daudzu gadu garumā. Jaunajiem mūziķiem tā ir koncertprakse un skatuves kultūras kalve, bet klausītājiem - iepazīšanās ar dažādiem instrumentiem, to skanējumu. 

6.aprīlī bērni muzicēja PII "Zvaniņš". Koncerts bija kupli apmeklēts un mūs mīļi sagaidīja muzikālās skolotājas Elita un Daiga.  Šī ir jauka tradīcija - mūzikas audzinātājām klausīties un vērot savus audzēkņus - nu jau skolniekus, muzicējam savā pirmajā izglītības iestādē, ko mīļi dēvējam par "bērnudārzu".  Jaunajiem mūziķiem tas ir tikpat saviļņojoši - tikties ar savām audzinātājām, savu pirmo "skoliņu" un parādīt savu muzicēšanas prasmi un izaugsmi. Par interesanto un atraktīvo stāsījumu parūpējās klavierspēles skolotāja Astrīda Klāsone.

 12.aprīlī koncertēsim PII " Jāņtārpiņš" , bet maijā dosimies ciemos pie tērvetniekiem.

Dobeles Mūzikas skolas Atvērto durvju diena 25.04.2022.

 25.aprīlī vērsim durvis visiem jaunajiem mūzikas interesentiem. Katram ērtā laikā no plkst 16:00 -18:00 kopā ar vecākiem būs iespēja iepazīties ar skolu, izstaigāt un apskatīt klases, tikties ar skolotājiem un uzdot interesējošos jautājumus par mācībām mūzikas skolā. 

Bet plkst 17:00 koncertzālē ZINTA pulcēsimies vienkopus uz  30 minūšu koncertu - "Iepazīsti mūzikas instrumentus".  Tā būs lieliska iespēja apskatīt mūzikas instrumentus  un klausīties to skanējumā.

Ar 25.aprīli mēs sāksim uzņemšanu mūzikas skolā jaunajam  - 2022./2023.mācību gadam . Sīkāka infotmācija sadaļā Par mums - Uzņemšana vai šeit

Ped.Alla Pīlapas audzēkņu koncerts 07.04.202

Plašu flautas spēles mūzikas programmu bija sarūpējuši pedagoģes Alla Pīlapas audzēkņi. koncertā uzstājās gan solisti, gan ansambļi.Koncertmeistari - Aiva Rencberga un Valdis Tensons.

Jelgavas mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts, 06.04.2022.

"Pavasara ieskaņu koncerts"- tā Jelgavas mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu un klavieu specialitātes audzēkņi nosaukuši koncertu, kas ieskandināja savas skolas 100-gadi.   Skolotājas Ludmila Voitova un Silvija Audre ar saviem studentiem sagatavojuši programmu, kurā alta solo atskaņoja  Jeļizaveta Širjajeva, klavieru solo- Tomijs Endzelis, bet čella solo - mūsu absolvents, Jelgavas MV students - Eduards Liepiņš. Programmā izskanēja dažādu laikmeta komponistu mūzika, pietiekami sarežģīta un nopietna bet visnotaļ izjusta un dažādām gaumēm  atbilstoša. Interesanti bija klausīties un vērot studentu muzicēšanu ansambļos. Kā atzina paši mākslinieki, - "dzīvā" muzicēšana un kontakts ar klausītāju ir neatsverama mūziķu radošās darbības sastāvdaļa un emocijas.

Koncerta mirkļi bildēs šeit

Konkursa- koncertcikla "Talants Latvijai 2022"  I kārta 02.04.2022., Rīgā

Sestdien Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē norisinājās  konkursa "Talants Latvijai 2022" I kārta. Dobeles mūzikas skolu pārstāvēja deviņi jaunie talanti : Viljams Upenieks  /čells/, Amanda Čakša /klarnete/, Markss Daniēls Olekšs /klavieres/, Līva Blumfelde/ flauta/, Anna Bulmere /čells/, Edgars Ērstiķis /trompete/, Darina Isajeva /akordeons/, Līva Eglīte / flauta/, Elīna- Jana Aukmane /saksofons/, pie klavierēm  koncertmeistars - Valdis Tensons. Programmu pieteica - Astrīda Klāsone.

Konkursa I kārta norisinās nedēļas nogalēs mēneša garumā, kurā savu dalību pieteikušas 25 Latvijas mūzikas skolas. Muzicēt greznajā Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē ir liels gods un izaicinājums - brīnišķīga akustika, klausītāji un žūrija - tas prasīja no jaunajiem mūziķiem koncentrēšanos, stresa kontroli un muzicēšanas kvalitāti. Mūsu audzēkņi godam pārstāvēja Dobeli, pierādot, ka mazpilsētu mūzikas skolu mūziķi ir konkurētspējīgi ar vadošo skolu audzēkņiem. Apliecinājums tam - , pieci jaunie mūziķi savu talantu un prasmes demonstrēs konkursa II kārtā 15.maijā. Turēsim īkšķus par Viljamu, Amandu, Marku, Annu un Līvu E.

 Laikam jau visvairāk aizskatuvē pārdzīvoja pedagogi, kuri ieguldījuši lielu darbu un profesionalitāti savos audzēkņos: Vija Embovica, Juris Šteinmanis, Inese Ramma, Alla Pīlapa, Ivars Zandersons, Gita Āboliņa un Alberts Kekļa.

Paldies par uzdrīkstēšanos, profesionalitāti un talantu "slīpēšanu"- cieņā ,Karīna Zandersone, direktora p.i.

RLB aicina uz Talants Latvijai 30. sezonas konkursa pirmās kārtas koncertiem

Rīgas Latviešu biedrība, sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu, 2022. gada 2. un 3. aprīlī, plkst. 14.00, Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē aicina uz konkursa – koncertcikla Talants Latvijai 30. sezonas konkursa pirmo kārtu. Konkursa pirmās kārtas koncertā 2. aprīlī piedalīsies Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas, Juglas Mūzikas skolas un Dobeles Mūzikas skolas audzēkņi. Savukārt 3. aprīļa koncertā piedalīsies Ozolnieku Mūzikas skolas, Smiltenes Mūzikas skolas un Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņi.

Konkurss – koncertcikls Talants Latvijai notiek kopš 1991. gada. Tā dibinātājs un mākslinieciskais vadītājs bija Arnolds Skride (līdz 2010. gadam), kura iesākto darbu turpināja Mārtiņš Jauģietis (līdz 2017. gadam). Kopš 2018. gada konkursa – koncertcikla Talants Latvijai producents un mākslinieciskais vadītājs ir Normunds Dreģis. Konkursa mērķis ir veicināt un sekmēt Latvijas mūzikas skolu audzēkņu profesionālo iemaņu attīstību, kā arī dot iespēju jaunajiem un topošajiem mūziķiem apliecināt savu talantu uzstājoties RLB koncertzālēs.

Vairāku gadu garumā konkurss – koncertcikls Talants Latvijai ir bijis kā radoša atspēriena punkts Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem, veicinājis jauno talantu izaugsmi un mērķtiecīgu pilnveidošanos. Daudzi no viņiem ir izvēlējušies mūziku par savu nākamo profesiju un vēlāk kā izcili mākslinieki guvuši atzinību Latvijā un pasaulē. Konkursa laureātu vidū ir: Vineta Sareika, Marta Sudraba, Guna Šnē, Mārcis Kuplais, Anda Eglīte, Lauma Skride, Reinis Zariņš, Artūrs Cingujevs, Guntis Kuzma, Egils Šēfers, Jēkabs Nīmanis, Oskars un Raimonds Petrauski, Rihards Zaļupe, Mārtiņš Miļevskis u.c.

Konkursā piedalās Latvijas mūzikas skolu instrumentu spēles audzēkņi: taustiņinstrumentālisti (pianisti un akordeonisti), stīgu instrumentu spēles (lociņinstrumenti un daudzstīgu instrumenti), pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņi.

            Ieeja pasākumā par ziedojumiem. 25% no koncerta ieņēmumiem tiks ziedoti Ukrainas cilvēku atbalstam. Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts. Foto un video materiāli vēlāk var tikt izmantoti pasākuma publicitātei sociālajos tīklos un medijos.

            Pasākums notiks atbilstoši valstī noteiktajiem epidemioloģiskās drošības nosacījumiem.

Koncerts - Talants Latvijai  Dobelē, 22.03.2022.

Izskanējis koncets "Talants Latvijai 2022", kurā muzicēja Dobeles mūzikas skolas dažādu specialitāšu audzēkņi. Ar šo tika ieskandināts Latvijas mūzikas skolu tāda paša nosaukums Koncertcikls - konkurss, kurš visu mēnesi norisinās Rīgas Latviešu biedrības namā Zelta zālē. Mūsu skola savu koncertprogrammu  Rīgā atskaņos 2.aprīlī. Šajā dienā savus talantus demonstrēs Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola un Juglas Mūzikas skola, kur katrai skolai tiek dotas 45 minūtes koncertprogrammas prezentāšanai. Konkursu var pielīdzināt profesionālās mūzikas olimpiādei. Dobeles mūzikas skolu pārstāvēs deviņi audzēkņi.

Koncertzālē ZINTA 22.marta vakarā  muzicēja 14 jaunie talanti:  pianisti  -  P.E.Olekša, L.Ķere, M.D.Olekšs, E.Baltrušuna un H.Ruskule; čellisti -  V. Upenieks un A.Bulmere; klarnetiste A.Čakša, flautistes - L.Blumfelde un L.Eglīte; trompetists E.Ērstiķis, akordeoniste D.Isajeva, ksilofonists - R.Zerviņš un saksofoniste E.J. Aukmane. Koncertmeistars - Valdis Tensons. Programmu vadīja ped.A.Klāsone.

Konkursa repertuāra izvēlē un sadarbībā ar audzēkņiem liela pateicība jāsaka pedagogiem - L.Jeriševai, I.Rammai, V.Embovicai, J.Šteinmanim, A.Pīlapai, I.Zandersonam, G.Āboliņai, I.Štelmaherei, V.Čakšam un A.Kekļam , audzēkņiem un  audzēkņu vecāku atbalstam!

Dobeles Pils apskate, 22.03.2022.

Dobeles mūzikas skolas kolektīvs devās apskatīt Pili un tur izvietoto ekspozīciju. Gida pavadībā un interesantā stāstījumā uzzinājām pils vēsturi, bija iespēja pabūt 2018.gadā atraktajos pagrabos, iepazīties ar augu tēju kolekciju un apskatīties uz Dobeli no pils jumta terases. Priecājamies, ka Dobelē ir vēl viena sakopta un  skaista un interesanta vieta!  Pateicamies Pils direktorei Sandrai Safranovičai par ielūgumu un sadarbību!

Vairāk foto  šeit

11.03.2022. Koncerts "Es uzgleznoju pavasari" Lestenē.

Piektdienas vakarā Dobeles mūzikas skolas audzēkņi devās  uz Lestenes tautas namu, lai sniegtu koncertu "Es uzglerznoju pavasari".  Tajā piedalījas 11 dažādu specialitāšu  audzēkņi. Koncerts sākās ar tautas nama vadītājas Ivetas Veinbergas ievadvārdiem. Koncerta vadmotīvs bija pasaka par Sniegpārsliņu, kuru runāja vietējā amatierteātra māksliniece. Muzikālie priekšmenumi ietērpa šo stāstījumu tik izteiksmīgi, ka programmas izvērtās par muzikāi emocionālu uzvedumu. Pēc koncerta bija iespēja apskatīt Jāņa Bensona kokdarbu izstādi.

Koncerta dalībnieki -  1.rindā no kreisās: Darina Isajeva, Līva Blumfelde, Dārta Ķezbere, Kristers Sauka, Luīze Ķere, Edijs Strazdiņš un Viljams Upenieks. 2.rindā: Edgars Ērstiķis, Kristofers Sproģis, Rūta Smirnova un Aleksandrs Gribs. 3.rindā - koncertmeistars Valdis Tensons

Koncertprogrammu sagatavoja pedagogi: V.Embovica, I.Ramma, A.Klāsone, I.Zandersons, I.Bankevics, K.Zandersone, A.Pīlapa, G.Āboliņa un J.Šteinmanis.

Vairāk foto šeit

10.03.2022. Lietuvas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts koru festivāls Jaunakmenē, Lietuvā.

Jau par tradīciju kļuvusi  Lietuvas Neatkarības atjaunošanas gadadienas atzīmēšana  ar bērnu koru festivālu "Dziedam Lietuvai" Jaunakmenē /Lietuva/, kas ir Dobeles un Auces sardaudzības pilsēta.  Akmenes novada Mākslu skolas direktore Irina Mikuleviča regulāri aicina festivālā piedalīties  Dobeles un Auces skolu korus. Jau vairāku gadu garumā mums ir izveidojusies īpaša draudzība un atkaltikšanās prieks. Uzaicinājumam arī šoreiz atsaucāmies mēs - Dobeles Mūzikas skolas Zēnu koris, lai sveiktu kaimiņrepubliku šajos nozīmīgajos svētkos. Koris sagatavoja divas U.Marhilēviča dziesmas - "Pazaudētais mēnestiņš" un "Iedomājies",  kā  arī noslēguma kopdziesmu lietuviešu valodā "Nupiešiu Lietuva" /Uzzīmēšu Lietuvu/. Festivālā piedalījas četri kori un solisti, kas ir neierasti maz. Kā stāstīja Lietuvas kora diriģente, tad mājsēdes laiks ir darījis zināmas korekcijas kultūras un koru tradīciju uzturēšanā. Pēc tik ilga laika  - 2 gadu  pārtraukuma, mums visiem šis bija  emocijām piesātināts brauciens - kopābūšana un sadziedāšanās.

Paldies koncertmeistaram Valdim Tensonam un kora atbalstītājai Aldai Briedei!

Kora diriģente - Karīna Zandersone

28.12.2021. Zēnu kora aktivitātes 2021.gada izskaņā

Zēnu kora grupai bija iespēja iesaistīties interesantā Diānas Gavares projektā: ierakstīt studijā fonogrammu Dobeles dejotājiem. Mūzikas grupa "Svīres" veidoja apdares mūsu novadā pierakstītām tautasdziesmām, deva iespēju Dobeles zēniem  un solistei Annai Ķerei tās iedziedāt studijā, bet dejotājiem - izdejot. Projekts vēl ir procesā, bet prieks par šo iespēju ir liels. Gandrīz divus mēnešus zēni apguva dziesmas, kas nebija viegls process, jo nedrīkstēja tikties un sadziedāties, kā ierasts. Puikas nošu materiālu apguva attālināti un individuāli, kā nu kuro reizi valstī noteiktie ierobežojumu to pieļāva. 28. decembrī, pēc visiem sagatavošanās darbiem (Covid-19 testu veikšanas) , devāmies uz Rīgu, lai izbaudītu ierakstu studijas darbu un procesu. Nebija viegli, bet zēni un soliste to paveica godam. Ar nepacietīgu gaidām projekta rezultātu. Lai Dobeles novads skan!

Kora diriģente - Karīna Zandersone


29. 10.2021. VI Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solistu, duetu, trio un ansambļu konkurss "Jūras zvaigzne"

29.oktorbrī trīs kora klases audzēkņi : Jēkabs Lesiņš, Ričards Reinholds- Jakubovičs un Kristers Rikuns “atgriezās” ( protams – virtuāli) no konkursa Ventspilī.

Šogad jau sesto reizi PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” organizēja Latvijas Mūzikas skolu kora klašu, solistu, duetu, trio un ansambļu konkurss “Jūras Zvaigzne”, kas veltīts operdziedātājai Alīdai Vānei.

Lai arī šobrīd Latvijā profesionālās ievirzes un profesionālā izglītība tiek īstenota attālināti, šī konkursa idejas autores un īstenotājas, skolas pedagoģes Anitra Niedre un Rudīte Tālberga, ir entuziasma un apņēmības pilnas, jo arī šajos apstākļos ir vērts un vajag darīt. Šogad konkurss norisinājās savādāk, t.i. visi dalībnieki repertuāru iesūtīja video ierakstā, kurus vērtēja trīs žūrijas komisijas locekļi: kora “Anima” diriģente, komponiste, ansambļu “Latvian Voices” un “Neaizmirstulītes” dziedātāja Laura Leontjeva, Ventspils Mūzikas vidusskolas direktora vietniece mūzikas vidusskolas mācību darbā, komponiste, kura piedalījusies visu konkursu “Jūras Zvaigzne” izvērtēšanā Maija Solovjova un Latvijas Nacionālās operas soliste, izcila kamermūzikas interprete,  Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore Ieva Parša.

Pavisam konkursā solo kategorijās četrās vecuma grupās piedalījās 50 dalībnieki -  Babītes, Dobeles, Jūrmalas, Kuldīgas, Lielvārdes, Liepājas, Rojas, Saldus, Ventspils un Jāzepa Mediņa 1. mūzikas skolu jaunie talanti.

Žūrija, lai motivētu konkursantus, piešķīra ne tikai godalgotas vietas, bet arī sirsnīgas, atraktīvas un profesionālās spējās pamatotas īpašās nominācijas. Starp tām bija azartiskākais, filozofiskākais, vīrišķīgākais, emocionāli spilgtākais priekšnesums, konkursa muzikālais gudrinieks, džentlmenis, princesīte, sapņotājs, hipstere u.c.

Pedagoģes Kristīnes Burakas audzēkņi saņēma augtus novērtējumus konkursā: Jēkabs Lesiņš 3.vietu un nomināciju “Konkursa "Jūras zvaigzne" džentlmenis”, Ričards Reinholds – Jakubocičs Atzinības rakstu un Kristers Rikuns Atzinības rakstu un nomināciju Konkursa "Jūras zvaigzne" sapņotājs.

Paldies ped.Kristīnei Burakai un koncertmeistaram Valdim Tenonam!

11.09.2021. Mākslu diena Dobelē

11.septembrī, Dzejas dienā, Dobeles Novadpētniecības muzejs un Dobeles Mākslas skola vēra durvis ēkai Skolas ielā 9, sauktai par "ģenerāļa māju". Tajā bija apskatāma Hildas Vīkas darbu galerija un viņai veltīta ekspozīcija no Dobeles Novadpētniecības muzeja krājuma. Apmeklētāji varēja piedalīties Dobeles Mākslas skolas radošajās darbnīcās, klausīties  muzikālo sveicienu no Dobeles Mūzikas skolas, kā arī Hildas Vīkas dzejas lasījumus un tikšanos  ar dzejnieci Inesi Zandere.

Dobeles mūzikas skolas sveicienu, jeb "muzikālās gleznas" bija sagatavojuši (foto šeit) : akordeonistes Darina Isajeva un Erīna Uļjanova, kora klases audzēkņi - Kristers Sauka (klavieres) un Kristofers Sproģis (klarnete), flautistes Līva Blumfelde un Līva Eglīte, pianistes Zelma un Marta Makalisteres un Enija Veltensone, čelliste Anna Bulmere, saksofoniste Evelīna Jana Aukmane. Koncerta vadītāja un koncertmeistare - ped.Astrīda Klāsone.

02.09.2021. Skolas koru sadziedāšanās svētki.

2.septembrī  Dobeles skolu kori pulcējās, lai izdziedātu apgūto, bet nenotikušo dziesmu svētku repertuāru. Pie Dabaszinātņu centra sadziedājās Dobeles 1.vidusskolas koris (diriģente Sandra Bulmere), Dobeles Valsts ģimnāzijas kori ( diriģents Raimonds Bulmers) un Dobeles Mūzikas skolas Zēnu koris (diriģente Karīna Zandersone).  Izglītības pārveldes metodiķe Anita Celmiņa pateicās dziedātājiem, diriģentiem un koncertmeistaram Valdim Tensonam par ieguldīto darbu dziesmu  svētku tradīciju uzturēšanā.

14.07.2021. "Saulesvija" Dobelē

Šogad skolēnu dziesmu un deju svētku gājiens nenotika, tā vietā tika rīkots #dziedundejo2021 pasākumu cikls “Saulesvija”.  14.jūlijā - vienā no karstākajām vasaras dienām, saules ripa ieripoja arī Dobelē. To sagaidīt bija ieradušies novada kolektīvu pārstāvji un vadītāji. Ar sveicieniem no svētku organbizētājiem un atbalstītājiem dalībniekiem tika pasniegtas piemiņas lietas.  Zēnu kora dziedātājiem tās tiks pasniegtas uzsākot jauno mācību gadu.

Attēlā - absolventi Ingmārs un Toms pie Zēnu kora karoga