Stīgu instrumentu nodaļa

Stīgu instrumentu nodaļa

Nodaļā tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas: 

20V 212 02 1 Stīgu instrumentu spēle - Čella spēle
20V 212 02 1 Stīgu instrumentu spēle - Vijoles spēle

Pedagogi:

  • Vija Embovica /čella spēle/- nodaļas vadītāja
  • Olita Meldere /Vijoles spēle/
  • Ilmārs Bankevics /vijoles spēle/
  • Koncertmeistari - Aiva Rencberga, Valdis Tensons un Jolanta Darginoviča