Stīgu instrumentu nodaļa

Stīgu instrumentu nodaļā tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas:
20V 212 02 1 Stīgu instrumentu spēle - Čella spēle
20V 212 02 1 Stīgu instrumentu spēle - Vijoles spēle
No 01.09.2024.  izglītības programmas apguves ilgums  8 gadi
No 01.09.2024. bērnu uzņemšana līdztekus vispārējās pamatizglītības programmas 1. vai 2. klasei

Pedagogi:

  • Vija Embovica /Čella spēle/- nodaļas vadītāja
  • Olita Meldere /Vijoles spēle/
  • Ilmārs Bankevics /Vijoles spēle/
  • Laura Sustrupe /Vijoles spēle/
  • Koncertmeistari - Aiva Rencberga, Valdis Tensons un Jolanta Darginoviča