Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa

Nodaļā tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas

20V 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Trombona spēle, Eifonija spēle
20V 212 04 1 Sitaminstrumentu spēle


Pedagogi:

  • Alla Pīlapa /flautas spēle/ - nodaļas vadītāja
  • Juris Šteinmanis /klarnetes spēle/
  • Alberts Kekļa /saksofona spēle/
  • Ivars Zandersons /trompetes, eifonija un trombona spēle/
  • Ervīns Anstrāts /trompetes un eifonija spēle/
  • Vitālijs Čakšs /sitaminstrumentu spēle/
  • koncertmeistari: Astrīda Klāsone, Inese Ramma, Valdis Vensons