Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa

 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļā tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas:
20V 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle
20V 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle - Klarnetes spēle
20V 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle - Saksofona spēle
20V 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle - Trompetes spēle
20V 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle - Trombona spēle
20V 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle - Eifonija spēle
20V 212 04 1 Sitaminstrumentu spēle
Izglītības programmas apguves ilgums ir 6 līdz 7 gadi
Bērnu uzņemšanas vecums ir 9 līdz 10 gadi  

Pedagogi:

  • Alla Pīlapa /Flautas spēle/ - nodaļas vadītāja
  • Juris Šteinmanis /Klarnetes spēle/
  • Alberts Kekļa /Saksofona spēle/
  • Ivars Zandersons /Trompetes, eifonija un trombona spēle/
  • Ervīns Anstrāts /Trompetes un eifonija spēle/
  • Vitālijs Čakšs /Sitaminstrumentu spēle/
  • Koncertmeistari: Astrīda Klāsone, Inese Ramma, Valdis Tensons