Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļa

 Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu nodaļā tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas:
20V 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle - Flautas spēle
20V 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle - Klarnetes spēle
20V 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle - Saksofona spēle
20V 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle - Trompetes spēle
20V 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle - Trombona spēle
20V 212 03 1 Pūšaminstrumentu spēle - Eifonija spēle
20V 212 04 1 Sitaminstrumentu spēle
No 01.09.2024.  izglītības programmas apguves ilgums  8 gadi
No 01.09.2024. bērnu uzņemšana līdztekus vispārējās pamatizglītības programmas 1. vai 2. klasei

Pedagogi:

  • Juris Šteinmanis /Klarnetes spēle/- nodaļas vadītājs
  • Alla Pīlapa /Flautas spēle/
  • Alberts Kekļa /Saksofona spēle/
  • Ivars Zandersons /Trompetes, eifonija un trombona spēle/
  • Ervīns Anstrāts /Trompetes un eifonija spēle/
  • Vitālijs Čakšs /Sitaminstrumentu spēle/
  • Koncertmeistari: Astrīda Klāsone, Inese Ramma, Aiva Rencberga, Valdis Tensons