Teorētisko priekšmetu metodiskā komisija

Teorētiskie priekšmeti - Solfedžo un Mūzikas literatūra

Pedagogi:

  • Gunta Stabulīte - metodiskās komisijas vadītāja
  • Sarmīte Lauberga
  • Kristīne Buraka
  • Santa Kalniņa
  • Stefānija Stupenko
  • Laura Sustrupe

Vispārējo klavieru metodiskā komisija

  • Astrīda Klāsone - Metodiskās komisijas vadītāja

Mācies  tautasdziesmas  un gatavojies konkursam

"Dziesmas tinu kamolā".

Mūsu skolas sena tradīcija -  tautasdziesmu konkurss "Dziesmas tinu kamolā"  1. - 4.klašu audzēkņiem. Tajā tiek izraudzīti skanīgākie solisti, atraktīvākā solfedžo grupa tautasdziesmu atpazīšanā, dziedāšanā un  ritmizēšanā! 

1. klase

2. klase3. klase

4. klase