Jauno audzēkņu uzņemšana 2021./2022.mācību gadam.

Sākam audzēkņu pieteikšanos mācībām Dobeles Mūzikas skolā 2021./2022.m.g.

  •  Iesniegums (elektroniski aizpildītu iesniegumu sūtīt uz e- pastu: [email protected]
  •  Instrumentu spēle un pedagogi (šeit)
  • Izglītības programmas apguves ilgums un uzņemšanas vecums (šeit)  
  • Sagatavošanas klasē uzņemem pirmsskolas vecuma bērnus no 6 gadu vecuma
  • Normatīvie dokumenti ( šeit)
  • Muzikālās dzirdes pārbaude bērnam un Līguma slēgšana (klātienē) tik organizēta  augustā.

Nepieciešamais, lai iestātos Mūzikas skolā:

  • Vēlme mācīties mūziku!
  • Ierašanās uz iestājpārbaudījumiem augustā!

Tajā tiks izvērtētas bērna

* muzikālās dotības – muzikālā dzirde, muzikālā atmiņa un ritma izjūta

* vispārējā attīstība atbilstoši konkrētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām

  • Nepieciešamie dokumenti, stājoties mūzikas skolā:

* vecāku iesniegums (uz skolas blankas)

* jāuzrāda dzimšanas apliecība