Dobeles mūzikas skolas organizētie konkursi un festivāli:

4.decembrī

VII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolas 5. - 8. klavieru klašu audzēkņu konkurss

28.februārī

 Festivāls  'Zemgales akordeonists - 2020"

13.martāZemgales reģiona MS IP Vijoles spēle un Čella spēle 1. -9.k.l audzēkņu festivāls "Stīgu spēles"

8.aprīlī

Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2. - 4. klavieru klašu audzēkņu konkurss

 24.aprīlī          Klavierspēles festivāls "Mans mīļākais skaņdarbs skolu beidzot"