Dobeles Mūzikas skolas organizētie konkursi un festivāli:

07.12.2022.
Mazpilsētu un lauku mūzikas skolas 5. - 8. klašu pianistu konkurss Dobelē

 Festivāls  'Zemgales akordeonists "
martāZemgales reģiona MS IP Vijoles spēle un Čella spēle 1. -9.k.l audzēkņu festivāls "Stīgu spēles"
05.04.2023.Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2. - 4. klašu pianistu konkurss Dobelē
 aprīlī  Klavierspēles festivāls "Mans mīļākais skaņdarbs skolu beidzot"