KONTAKTI

Tālruņi:
           Direktors - 637 22253
           Lietvede - 25612666
           Saimniecības vadītājs - 26324309          
           Dežurants - 637 24351; 25403563

E-pasts: [email protected]

Rekvizīti
Dobeles novada izglītības pārvalde
Brīvības ielā 17, Dobele
Dobeles novads LV -3701
Reģ.Nr.90009147276
Dobeles Mūzikas skola
Skolas ielā 2
A/S SEB banka
kods UNLA2X
konta LV28UNLA0050014477694

ADMINISTRĀCIJA

Direktors -

Direktora vietniece izglītības jomā - Karīna Zandersone

Saimniecības vadītājs - Raivis Luks

Lietvede - Ieva Jelsmane


PIEŅMŠANAS LAIKI (iepriekš piesakoties)

Direktors:  otrdien un piektdien 12.00 - 14.00

Direktora v. izglītības jomā: pirmdien 17.00 - 18.00
                                                     trešdien 16.00 - 17.00