Skola atvērta no 12.00 - 20.00

KONTAKTI


Tālruņi:
           Direktore - 637 24351, 29128440
           Lietvede - 25612666                             plks.10.00 - 18.00     
           Saimniecības vadītājs - 26324309          
           Dežurants - 637 22253; 25403563     plkst.12.00.- 20.00

E-pasts: [email protected]

Rekvizīti
Dobeles novada Izglītības pārvalde
Brīvības ielā 17, Dobele
Dobeles novads LV -3701
Reģ.Nr.90009147276
Dobeles Mūzikas skola
Skolas ielā 2
A/S SEB banka
kods UNLALV2X
konta LV28UNLA0050014477694

ADMINISTRĀCIJA

Direktore - Karīna Zandersone

Direktores vietniece izglītības jomā - Santa Kalniņa

Saimniecības vadītājs - Raivis Luks

Lietvede - Loreta Robenberga-Jodele


PIEŅEMŠANAS LAIKI (iepriekš piesakoties)

Direktore: otrdien un piektdien 12.00 - 14.00

Direktores vietniece izglītības jomā:
  • pirmdien 12.00 -13.00
  • ceturtdien 12.00 -13.00