2019./2020.m.g.

XIV Akordeona mūzikas festivāls

Zemgales akordeonists- 2020

Festivāla " Zemgales akordeonists 2020" dienas kārtība

 no 13.30
 Festivāla dalībnieku ierašanās Dobeles mūzikas skolā
 14.20 - 14.50
 Jelgavas MV orķestra mēģinājums
 15.00 - 15.30
 Apvienotā orķestra izvietošanās uz skatuves
 15.30 - 16.45
 Orķestra mēģinājums
 16.45 - 17.45
 Skolu mēģinājumi
 18.00 - 19.30
 Koncerts "Sapņu burbuļu stāsts"
 pēc koncerta
 Foto un brīdis visiem kopā pie svētku kliņģera!