KLAVIERSPĒLE                            
                                                   

    STĪGU INSTRUMENTU NODAĻA       

                            VIJOLES SPĒLE                            
                            ČELLA SPĒLE                            

PŪŠAMINSTRUMENTU UN SITAMINSTRUMENTU NODAĻA

FLAUTAS SPĒLE
    KLARNETES SPĒLE
   SAKSOFONA SPĒLE 
 TROMPETES SPĒLE
TROMBONA SPĒLE
     EIFONIJA SPĒLE 
                                        SITAMINSTRUMENTU SPĒLE                                        

                                      KORA KLASE                                      

                                                     KORA KLASE                                                       

 

Dobeles Mūzikas skolas struktūras pamatā ir piecas nodaļas, kurās tiek īstenotas 13 profesionālās izglītības programmas (IP):
Īstenotās izglītības programmas ( IP)              
Nodaļa                                  Nodaļas vadītāja                 IP apgūšanas ilgums Bērnu uzņemšanas vecums
IP  Klavierspēle Klavieru nodaļaInese Ramma8-9 gadi 7-8 g.v.
IP Vijoles spēle
IP Čella spēle
Stīgu instrumentu
nodaļa
Vija Embovica 8 -9 gadi7-8 g.v.
IP Akordeona spēle
IP Kokles spēle
Tautas instrumentu
nodaļa
Gita Āboliņa 6-7 gadi 9-10 g.v.
IP Flautas spēle
IP Klarnetes spēle
IP Saksofona spēle
IP Trompetes spēle
IP Trombona spēle
IP Eifonija spēle
IP Sitaminstrumentu spēle
Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu
nodaļa
Alla Pīlapa6-7 gadi 9-10 g.v.
IP Vokālā mūzika - Kora klase
Kora klaseKristīne Buraka
8 gadi 7-8 g.v.

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas:

  • Teorētisko priekšmetu metodiskā komisija -  vadītāja Gunta Stabulīte
  • Vispārējo klavieru un Klavieru metodiskā komisija - vadītāja Astrīda Klāsone