Dobeles Mūzikas skolas struktūras pamatā ir 5 nodaļas, kurās tiek īstenotas 13 profesionālās izglītības programmas (IP)

                            KLAVIERSPĒLE                            
                                                   

    STĪGU INSTRUMENTU NODAĻA       

                            VIJOLES SPĒLE                            
                            ČELLA SPĒLE                            

PŪŠAMINSTRUMENTU UN SITAMINSTRUMENTU NODAĻA

FLAUTAS SPĒLE
    KLARNETES SPĒLE
   SAKSOFONA SPĒLE 
 TROMPETES SPĒLE
TROMBONA SPĒLE
     EIFONIJA SPĒLE 
                                        SITAMINSTRUMENTU SPĒLE                                        

                                      KORA KLASE                                      

                                                     KORA KLASE                                                       

Mācību priekšmetu metodiskās komisijas