XI Starptautiskais Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēlē "Ozolnieki 2022" 13.05.2022.

XII Starptautiskais bērnu un jauniešu pūšaminstrumentu solistu un ansambļu virtuālais konkurss Plungē (Lietuva)  30.03.2022.

VI Latvijas Mūzikas skolu Kora klašu solo, duetu un trio, ansambļu tiešsaistes konkurss "Jūras zvaigzne" Ventspilī, 29.10.2021.

XXVI Latvijas MS Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkurss Rīgā 16. - 23.05.2021.


IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem Ulbrokā, 17.05.2021.


X Starptautiskais Mazpilsētu un lauku MS konkurss pūšaminstumentu spēlē

Ozolniekos, 07.05.2021.


Kārļa Štrāla XX Starptautiskais konkurss "Jaunais flautists" Jūrmalā, 24.-26.09.2020.

1.Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles izpildītāju konkurss Mārupē, 28.02.2020.

IV Starptautiskais Pūšaminstrumentu spēles izpildītāju konkurss "Naujene Wind 2020" 27.02.2020.

Starptautiskais konkurss - festivāls "Baltijas Pērle" 08.02.2020.

Valsts konkursa Akordeona spēlē II kārtas audzēkņu sasniegumi  22.01.2020., Jelgavā

18.Etīžu konkurss 27.11.2019., Saldū

Solfedžo konkurss "Gurds, vēl gudrāks" 06.11.2019., Talsos

Konkurss "Sudraba flauta" 25.10.2019., Ogrē

Lepojamies ar flautistu gūtajiem panākumiem III Latvijas flautas spēles izpildītāju konkursā "Sudraba flauta"!