Valsts konkursa Akordeona spēlē II kārtas audzēkņu sasniegumi  22.01.2020., Jelgavā