XII Straptautiskais mazpilsētu un lauku MS konkurss Pūšaminstrumentu spēlē, Ozolniekos 12.05.2023.