Klavieru nodaļa

Klavieru nodaļā tiek īstenota profesionālās ievirzes izglītība programma
  20V212 01 Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle           
No 01.09.2024.  izglītības programmas apguves ilgums  8 gadi
No 01.09.2024. bērnu uzņemšana līdztekus vispārējās pamatizglītības programmas 1. vai 2. klasei

Pedagogi:

  • Inese Ramma - nodaļas vadītāja
  • Astrīda Klāsone
  • Ludmila Jeriševa
  • Jolanta Darginoviča
  • Ilze Štelmahere
  • Anžela Beļska
  • Aiva Rencberga