Klavieru nodaļa

Klavieru nodaļā tiek īstenota profesionālās ievirzes izglītība programma
  20V212 01 Taustiņinstrumentu spēle - Klavierspēle           
Izglītības programmas apguves ilgums  8 līdz 9 gadi
Bērnu uzņemšanas vecums 7 līdz 8 gadi

Pedagogi:

  • Inese Ramma - nodaļas vadītāja
  • Astrīda Klāsone
  • Ludmila Jeriševa
  • Jolanta Darginoviča
  • Ilze Štelmahere
  • Anžela Beļska
  • Aiva Rencberga