Kora klase

 Kora klasē  tiek īstenota profesionālās ievirzes izglītības programma
20V212 06 1  Vokālā mūzika -  Kora klase
  Izglītības programmas apguves ilgums  8 gadi
  Bērnu uzņemšanas vecums 7 līdz 8 gadi

Pedagogi:

  • Kristīne Buraka - nodaļas vadītāja
  • Karīna Zandersone
  • Koncertmeistars - Valdis Tensons

Zēnu kora ieraksta projekts

Pateicoties kora dziedātāju vecākiem, kuri iniciēja ideju par videoklipa izveidi, rakstīja projektu un ieguva finansējumu šim projektam, zēnu korim bija iespēja izbaudīt ierakstu studijas un filmēšanas norisi, kas veidoja kolektīvo atbildību, laba rezultāta sasniegšanai. Paldies vecākiem!    
Dzied Dobeles mūzikas skolas Zēnu koris, solists - Ansis Bētiņš (kora klases absolvents).

R.Pauls/J.Peters - Tēvs, māmiņa ( video)