Koncerzāle

"ZINTA"
Dobeles mūzikas skolas koncertzāle ZINTA kā izglītības un mūzikas kultūras centrs, kas nodrošina bērnu un jauniešu spēju un talantu attīstīšanu mūzikas, kultūras un mākslas jomā. Dobeles koncertzāle ZINTA sadarbojas ar biedrību " Dobeles Mūzikas skolas atbalsta biedrība", lai īstenotu un organizētu mūzikas, mākslas un kultūras pasākumus.


Kontarpersona
Komunikācijas vadītāja Nadežda Čerpaka
tālrunis saziņai 27 865 565