Dobeles Mūzikas skolas akustiskā koncertzāle ZINTA

  • Koncertzālē ir 200 klausītāju sēdvietas
  • Skatuves daļa 12 x 7 metri
  • Uz skatuves divi koncertflīģeļi - Steinway & Sons un Estonia
  • Koncertzāle ir aprīkota ar gaismas un skaņas iekārtām
  • Ir pieejami kora podesti

1.

Koncertzāle “Zinta” Dobeles Mūzikas skolā: 

* izmaiņas spēkā no 24.04.2024.                                                                

                                              Cena EUR bez PVN   

1.1.

pasākums bez ieejas maksas

1 stunda

* 45.70

1.2.

pasākums, uz kuru tiek tirgotas ieejas biļetes

pasākums

10 % (no ieņēmumiem par ieejas biļetēm)

2.

Dobeles Mūzikas skolā:2.1.

Kora klase 53 m2

1 stunda

2,68

2.2.

Orķestra klase 48 m2

1 stunda

2,42

 2.3. Vestibils 1 stunda
 * 28,10
3.

Skaņu aparatūra izmantošana        koncetrzālē “Zinta” :3.1.

komplekts Nr.1

(skandas, mikšerpults,1 mikrofons, multimediju atskaņotājs)

līdz 3 stundām

par katru nākamo stundu

60,00

7,00

3.2.

komplekts Nr.2

(skandas, 1- 4 mikrofoni, mikšerpults, Multimediju atskaņotājs)

līdz 3 stundām

par katru nākamo stundu

84.00
3.3.

komplekts Nr. 3

(skandas, mikšerpults,1-12 mikrofoni, multimediju atskaņotājs, ģitāras pastiprinātājs, basa kabinets ar basa pastiprinātāju)

līdz 3 stundām

par katru nākamo stundu

150,00

15,00

3.4.

Radio mikrofons (tikai ar apkalpojošo personālu)

1 vienība par 1stundu

2,50


  • Kontaktpersonas
Karīna Zandersone - mob.tālr. 29128440
Raivis Luks - mob.tālr. 25403563

Lietvede - mob.tālr. 25612666Dobeles mūzikas skolas koncertzāle ZINTA kā izglītības un mūzikas kultūras centrs, kas nodrošina bērnu un jauniešu spēju un talantu attīstīšanu mūzikas, kultūras un mākslas jomā. Dobeles koncertzāle ZINTA sadarbojas ar biedrību " Dobeles Mūzikas skolas atbalsta biedrība", lai īstenotu un organizētu mūzikas, mākslas un kultūras pasākumus.