Tautas instrumentu nodaļa

Tautas instrumentu nodaļā tiek īstenotas profesionālās ievirzes izglītības programmas:

20V 212 01 1 Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle
20V 212 02 1 Stīgu instrumentu spēle - Kokles spēle

  Izglītības programmas apguves ilgums ir 6 līdz 7 gadi

  Bērnu uzņemšanas vecums ir 9 līdz 10 gadi

Pedagogi:
  • Gita Āboliņa /Akordeona spēle/ - nodaļas vadītāja
  • Rudīte Riekstiņa /Akordeona spēle/
  • Stefānija Stupenko  /Kokles spēle/