Pedagogu un audzēkņu godināšana, 30.05.2023.

30.maijā koncertzālē ZINTA notika pedagogu un audzēkņu godināšana par augstiem sasniegumiem konkursos un Dobeles Mūzikas skolas vārda popularizēšanu. Parasti bērni koncertē kādam - klausītājiem vai  konkursa žūrijai, bet šajā dienā viņi bija uzmanības centrā! Šoreiz Godināšanas pasākumā muzicēja ģitāras spēles pedagogs Artūrs Knope.

2022./2023.mācību gadā 38 solisti un 20  zēnu kora dziedātāji piedalījās 16 dažāda līmeņa konkursos un ieguva augstus novērtējumus. Ar Dobeles mūzikas skolas Parteicību un "Karameļu darbnīcas" darinātajiem saldumiem tika apbalvoti visi audzēkņi - konkursanti. Skolas Pateicību saņēma pedagogi, kuri sagatavoja audzēkņus reģionālajiem konkursiem (skatīt sadaļu Sasniegumi un notikumi) .

Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus ar vadītājas Aijas Didrihsones parakstu saņēma pedagogi, kuru profesionālais darbs tika augtu novērtēts starptautiskajos konkursos - akordeona spēles pedagoģe Gita Āboliņa, flautas spēles pedagoģe Alla Pīlapa un eifonija/trompetes spēles pedagogs Ivars Zandersons.

Dobeles novada domes priekšsēdētāja Ivara Gorska parakstītu Dobeles novada pašvaldības pateicību NOVADA LEPNUMS  saņēma čella spēles pegadoģe Vija Embovica un koncertmeistars Valdis Tensons, kuri ar audzēkņiem Annu Bulmeri, Leo Valteru Grunski un Viljamu Upenieku piedalījās Valsts konkursa III kārtā un ieguva godalgotas vietas! Tā ir liela meistarība sacensties ar vadošo Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem un būt starp labākajiem!

 Paldies, visiem par ieguldīto darbu uzdrīkstēšanos un muzikālo cīņas sparu!

(Foto galerija)Akmenes (Lietuva)  un Dobeles novada sadarbības līguma parakstīšana, 10.06.2023.

Atsaucoties Akmenes Mākslu skolas direktores Irinas Mikulevičas aicinājumam, Dobeles Mūzikas skolas Zēnu koris devās uz Lietuvu, lai piedalītos Akmenes un Dobeles novada sadarbības līguma parakstīšanas pasākumā. Tas notika Akmenes novada svētku iervaros, brīvdabas estrādē. Lietuvieši pie sevis uzņēma sardaudzības delegācijas no Polijas, Igaunijas, Japānas, Vācijas, Ukrainas un Latvijas. Latvijas delegāciju pārstāvējs Dobeles novada domes priekšsēdētājs Ivars Gorskis.

Zēnu koris apguva trīs dziesmas lietuviski, lai tās kopā nodziedātu ar Akmenes skolu koriem. Koncertā varēja izjust dziesmas spēku un skanīgumu, izbaudīt lietuviešu kultūru un būt lieciniekiem vēsturiskajam mirklim - starpnovadu sadraudzības dokumenta parakstīšanai.

Foto galerija


Dobeles Mūzikas skolas IZLAIDUMS, 24.05.2023.

Šogad skolu absolvēja 21 audzēknis  septiņās specialitātēs: 8 pianisti, 4 akordeonisti, 3 vijolnieki, čellists, 3 flautistes, klarnetists un vokālists.

Pirmdiena, 22.maijs, Dobeles mūzikas skolā bija noslēguma eksāmena diena. Audzēkņi atsakaņoja apgūtās programmas vislabākajā kvalitātē, kādu vien spēja uzrādīt. Savukārt mums, pedagogiem, šis eksāmens ir kā "koncerts" piecu stundu garumā. Izskanot pēdējai mūzikas skaņai, ir noslēdzies kāds muzikāls kopdarba posms -  sešu līdz deviņu gadu garumā.

Izlaidumā kā tradīcija ir absolventu koncerts, - brīvas izvēles skaņdarbs no eksāmena programmas un apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņemšanu. Dāvanā absolventi saņēma sava eksāmena video ierakstu un fotogrāfiju.

 Paldies audzēkņiem par labi padarītu darbu! Jūsu apņēmība, mērķtiecība, darba spējas un talants ir labs rakstura īpašību kopums, kas lieti noderēs turpmākajā dzīvē. Paldies pedagogiem par profesionāli veikto darbu un mīlestību, ko ieguldījāt šajos jauniešos! Paldies audzēkņu ģimenēm par atbalstu, pamudinājumu grūtākos brīžos, un sadarbību!

Foto no pasākumiem galerijā

Zēnu koru salidojums "Puikas! Dziedāsim!"Cēsīs, 26.05.2023.

Agri no rīta Dobeles mūzikas skolas Zēnu koris devās uz salidojumu Cēsīs! Zēni to ļoti gaidīja, rūpīgi gatavojās, apgūstot 16 dziesmas, piedaloties divās skates - konkursa kārtās. Daudziem šis bija pirmais lielais notikums - dziedāt starp 1500 zēniem no 45 Latvijas koriem, izbaudīt kopmēģinājumu Cēsu Pils parka estrādē. Pa dienas vidu, pēc pusdienām, notika orientēšanās pa Cēsīm, bet pirms lielā koncerts gājiens. Gājiens  - tā bija jauna pieredze kora puikām -  dziedāja, uzgavilēja skatītājiem, izbaudīja karoga nešanas "grūtumu". Paldies Gustava un Valtera Cēsnieku tētim par karoga nešanu, mammai par atbalstu un uzmundrinājumu, Paula un Jana Jēkaba Prīliņu mammai par eksursiju pa Cēsīm, skolas dežurantei Aldai un skolotājām Kristīnei un Santai par kopā būšanu ar dziedošajiem puikām!  Koncertā piedalījās Zemessardzes orķestris un tā instrumentālā grupa, komponists un solists Renārs Kaupers, jaunie solisti Kate Kokamegi, Eduards Rediko, Patriks Jānis Tabaks un Emīls Pohorželskis, kā arī komponists Uldis Marhilēvičs. Goda virsdiriģentu kārtā zēnu koru kustības pamatlicējs Jānis Erenštreits.

Tas bija varens notikums dienas garumā! ( Foto galerija)


Klavieru nodaļas koncerts

Klavieru nodaļas koncerts, 23.05.2023.

Kad nospēlēti mācību koncerti un mācību gads tuvojas beigām, klavieru nodaļas audzēkņi ar apgūtajiem skaņdarbiem priecēja  vecākus , draugus un apkārtnes iedzīvotājus. Jaunajiem mūziķiem tas ir īpašs notikums - uzstāties tik kuplas publikas priekšā, koncentrēties savam priekšnesumam un demonstrēt apgūtās prasmes instrumenta spēlē, skaņdarba interpretācijā. Pedagogiem ir iespēja  no malas novērtēt kopdarbu ar audzēkni, viņa šībrīža priekšnesuma kvalitāti, un izvirzīt jaunu sasniedzamo mērķi nākamajam mācību gadam. Mums klausītājiem - patīkams muzikāls baudījums un prieks par talantīgiem jauniešiem!

Kora klases eksāmens - koncerts, 18.05.2023.

Šogad kora klasi absolvēja viens audzēknis - Kristers Rikuns ( ped.Kristīne Buraka). Jau tradicionāli - kora klases noslēguma eksāmens diriģēšanā un solo dziedāšanā ir kā atklātais koncerts. Kristers dziedāja savu solo programmu un diriģēja divas dziesmas zēnu korim. Bez eksāmena programmas Kristers izpildīja klavierskaņdarbus (ped.A.Klāsone), kā arī dziedāja brīvas izvēles repertuāru. Šoreiz, sadarbībā ar ģitāras spēles pedagogu Artūru Knopi, izskanēja M.Brauna "Daugava"un I.Kalniņa "Maijas dziesma". Koncerta programmu ar dziedājumu kuplināja M.Patmalnieks, K.Tivčs, A.Pridāns un  K.Buraks.


Kokļu spēles koncerts 2023

Dobeles Mūzikas skolas un Jelgavas Mūzikas vidusskolu Kokļu spēles sadraudzības koncerts, 12.05.2023.

Mācību gada izskaņā Dobeles Mūzikas skolā viesojās Jelgavas Mūzikas vidusskolas kokles spēles pedagoģe Biruta Deruma ar savām audzēknēm - 4.kursa studenti Elīzu Zaulu un 3.klases audzēkni Rēziju Annu Jaseviču. Mājiniekus pārstāvēja pedagoģes Stefānijas Stupenko audzēkņi - Dāvids Ketekats, Rūta Riekstiņa un Laura Pļenkova. Koncertā muzicēja sākot ar sagatavošanas klases audzēkņiem līdz 4.kursa studentei, bija interesanti klausīties kokles spēles muzicēšanas iespējas un repertuāra daudzveidību! Koklētājas Elīzas Zaulas saspēle ar koncertmeistaru Uģi Muzikantu bija kas nedzirdēts -  filigrāni izkopta kokles spēles tehnika, skaista mūzika, un pati virstne - Elīzas komponētais skaņdarbs! Paldies par iedvesmu!

Kokļu spēles koncerts 2023

konkurss Ozolniekos

XII Starptautiskais mazpilsētu un lauku MS konkurss Pūšaminstrumentu spēlē. Ozolniekos, 12.05.2023.

Šogad konkursā piedalījās 73 dalībnieki no 32 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas skolām saksofona, trompetes, eifonija, klarnetes, kā arī trombona, fagota un mežraga spēlē. Konkurss vienlaicīgi notika divās zālēs un priekšnesumus izvērtēja profesionāla žūrija. Dobeles Mūzikas skolu pārstāvēja divi pedagoga Ivara Zandersona audzēkņi - Reinis Karro (eifonija 2.klase) un Edgars Ērstiķis (trompetes 5.klase), kā arī pedagoga Jura Šteinmaņa audzēknis Jānis Tilleris (klarnetes 6.klase).

Sveicam Reini Karro, pedagogu Ivaru Zandersonu un koncertmeistaru Valdi Tensonu ar konkursā iegūto III vietu!


Tērvetnieku viesošanās mūzikas skolā.02.05.2023.

Katru gadu Dobeles mūzikas skolas audzēkņi dodas pie Tērvetes pirmskolniekiem ar koncertu "Iepazīsi mūzikas instrumentus".  Šogad, sadarbībā ar  pirmsskolas izglītības grupu „Sprīdītis” metodiķi Aigu Kuģi, tērvetniekus laipni uzņēmām "mūsmājās". Bērni ar interesi klausījās koncertu un  atbildēja uz āķīgiem jautājumiem par instrumentiem, minēja atskaņotās tautasdziesmas. Kā cienastu tērvetnieki bija sarūpējuši konfektes jaunajiem māksliniekiem!

Paldies tērvetniekiem  par sadarbību ilgu gadu garumā!

Atvērto durvju diena Dobeles mūzikas skolā.09.05.2023.

Interesi par mācībām mūzikas skolā izrādīja daudzi jaunie dobelnieki un novadnieki. Tas priecē, ka jaunās ģimenes apzinās mūzikas nozīmi bērnu intelektuālajā attīstībā, talanta izkopšanā un brīvā laika mērķtiecīgā pavadīšanā.  Bija iespēja iepazīties ar skolu, mācību telpām, aprunāties ar pedagogiem, kā arī klausīties koncertu, ko šoreiz sarūpēja jaunāko klašu audzēkņi ar saviem skolotājiem. Koncertā bija  iespēja klausīties pūšaminstrumentu spēli, akordeonu, kokli, klavierspēli, vijoles un čella spēli un kā arī kora klases priekšnesumus.

Bildes no pasākuma šeit (galerijā).

Koncerts "Satikšanās mūzikā", 27.04.2023.

Dobeles Mūzikas skolai aizrit 75 gadadiena, tādēļ pavasara koncertam dots nosaukums “Satikšanās mūzikā”. Tā bija tikšanās ar skolas absolventiem, kuri turpina muzicēt, audzēkņiem, pedagogiem un klausītājiem. Koncerta programma tika sastādīta, lai tā būtu  muzikāli un instrumentāli krāsaina, lai parādītu skolas attīstības perspektīvu – muzicējošos absolventus. Ne visi skolu beigušie izvēlās mūziķa profesiju, bet muzicēšanas prieku un gandarījumu gan! Koncertā izskanēja divas dziesmas Zēnu kora izpildījumā, mūsu pedagoģes Astrīdas Klāsones kompozīciju atskaņoja pianiste Zelma Isobella Makalistere. Interesanta sadarbība izveidojusies koklētāju ansamblim ar kora klases puikām – Krišu, Ričardu, Janu Jēkabu un Kristeru, - viņu izpildījumā izskanēja kompozīcija “Koklīte”.  Ar solo priekšnesumiem  uzstājās Līva Blumfelde (flauta), Viljams Upenieks (čells), Luīze Ķere (klavieres), Reinis Karro (eifonijs), Jānis Tilleris (klarnete), Katrīna Koņušeka (vijole), Edgars Ērstiķis (trompete), Reinis Zerviņš (sitaminstrumenti), akordeonistu un džeza ansamblis. Šī koncerta pievienotā vērtība bija mūsu absolventi  - Henrijs Koleda (trompete, J.Mediņa Rīgas MV 2.kurss), Eduards Liepiņš (čells, Jelgavas MV 4.kurss), Kristofers Sproģis (vokālists, Liepājas MMDV 1.kurss), Toms Jaunozols (trombons) un Dobeles pūtēju orķestris (diriģents Ervīns Zandersons).

Paldies visiem skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem par darbu koncerta organizēšanā, absolventiem – par atsaucību un sadarbību, Dobeles novada pašvaldībai par atbalstu un kopā būšanu!


Zēnu koru skates 2.kārta Jelgavā, 20.04.2023.

Ceturtdien Jelgavas 4.vidusskolā norisinājās XI Latvijas zēnu koru salidojuma "Puikas! Dziedāsim!" konkursa - skates 2.kārta. Tājā piedalījās deviņi zēnu kori no Zemgales un Pierīgas, kuri izpildīja trīs dziesmas - obligāto, izlozes un izvēles. Dobeles Mūzikas skolas Zēnu kora sniegums tika novērtēts ar  Augstākās pakāpes diplomu.  Žūrijas komisijā bija Gints Ceplenieks, Jānis Erenštreits, Arvīds Platpers un Antra Strikaite. Sveicam Dobeles Mūzikas skolas Zēnu kori, diriģenti Karīnu Zandersoni, koncertmeistaru Valdi Tensonu!  Paldies Aldai Briedei par atbalstu!


Stīgu instrumentu spēles konkurss "SOL-RE-LA-MI 2023"Saldū, 19. 04.2023.

Sveicam mūsu jaunos čellistu un vijolnieci, kuri ar labiem panākumiem startēja konkursā "SOL-RE-LA-MI 2023" Saldū. Čellisti Leo Valters Grunskis( 1.klase)  un Gundega Bergmane (2.klase) ieguva Diplomu par 1.vietu. Viljams Upenieks (4.klase) - Diplomu par 1.vietu un Garnd PRX (balvā - lietussargs) - par augstāko punktu skaitu konkursā! Paldies pedagoģei Vijai Embovicai!

Saldus konkurss. foto Sallija BankevucaSavukārt pedagoga Ilmāra Bankevica audzēknei - vijolniecei Madarai Bergmanei ( 2.klase)  Atzinība! Paldies koncertmeistariem Valdim Tensonam un Aivai Rencbergai!

Pavasara koncerti izglītības iestādēs

Kā ierasts, pavasarī Dobeles Mūzikas skolas audzēkņi dodas uz novada izglītības iestādēm, lai muzicētu un pastāstītu par saviem mūzikas instrumentiem.  Jaunajiem mūziķiem atkalredzēšanās ar savām pirsskolas skolotājām, savukārt viņām - redzēt savu audzēkņu muzikālo izaugsmi!

18.aprīlī koncertējām PII "Zvaniņš". Muzicēja : Emīlija Bērziņa un beāte Strazdiņa ( akordeons), Alise Roberta (trompete), Gabriela Krastiņa ( flauta) , Estere Mežgale (vijole), Kristaps Buraks (kora klase -  solo un klavieres). Programmu vadīja ped.Rudīte Riekstiņa, koncertmeistars Valdis Tensons

21.aprīlī devāmies uz PII "Jāņtārpiņš". Muzicēja blokflautistu duets Emīlija Kricka un Roberts Līcītis, koklētāja Kate Kazimiraite, vijolniece Estere Mežgale, flautiste Gariela Krastiņa, eifonists Reinis Karro un akordeonisti Anrijs Erbs un Ieva Ķezbere. Programmu vadīja ped.Gita Āboliņa, koncertmeistars Valdis Tensons.

2.maijā plkst 16.00 pie mums viesosies Tērvetes bērni , lai apskatītu skolu un noklausītos koncertu. Aicinām tērvetniekiem piepulcēties citus  novada pirmskolas iestādes audzēkņus ar saviem skolotājiem!

 9. maijā pklst.17.15 - ATVĒRTO DURVJU DIENA!

Novada koru skate

Skolu koru skate 14.04.2023.

Ceturtdien Dobeles Mūzikas skolas koncertzālē ZINTA notiska Dopbeles novada izglītības iestāžu skoru skate, kurā muzicēja  seši kori. Dobeles Mūzikas skolas Zēnu korim šī bija XI Latvijas Zēnu kora salidojuma "Puikas! Dziedāsim!" konkursa 1.kārta, kurā tika atskaņotas četras dziesmas no repertuāra. Korim vēl savs dziedājums jādemonstrē Zemgales reģiona konkursa kārtā, kuru izvērtēs virsdiriģenti Gints Ceplenieks, Jānis Erenštreits, Arvīds Platpers un projekta vadītāja Anita Strikaite. Pārējie kori - Dobeles 1.vidusskolas 1. - 4.klašu koris, 5. - 9.klašu koris, Auces vidusskolas 2.  - 4.klašu koris, Dobeles Valsts ģimnāzijas 7. - 9. klašu koris un jauktais koris "Sadziedis" -  atskaņoja dziesmas no Dobeles novada sadziedāšanās svētkiem. Dziedošos kolektīvus uzrunāja Izglītības pārvaldes vadītāja Aija Didrihsone, bet pasākumu vadīja metodiķe jauniešu un interešu izglītības jautājumos Anita Celmiņa.

 Apsveicam Zēnu kori un diriģenti Karīnu Zandersoni ar iegūto I pakāpes diplomu šajā konkursa kārtā!

Mazpilsētu un lauku MS konkurss

Mazpilsētu un lauku MS konkurss

XI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2. -4.klašu pianistu konkurss 05.04.2023.

Trešdien, 5.aprīlī, Dobeles Mūzikas skolā norisinājās XI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 2. - 4.klašu pianistu konkurss, kurā dalību pieteica 30 jaunie pianisti no 16 skolām: Ādažu, Nīcas, Ropažu, Salgales, Ozolnieku, Tukuma, Babītes, Baldones, Ķekavas, Bauskas, Kuldīgas, Akmenes (Lietuva) , Ikšķiles, Sējas, Iecavas un Dobeles. Konkursu izvērtēja Antra Vīksne (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektore Koncertmeistaru katedrā, J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas klavieru nodaļas vadītāja), Ilze Arne (komponiste, JVLMA docētāja, un Normunds Vīksne ( JVLMA profesors). Mūsu skolu pārstāvēja septiņas audzēknes : 2.klašu grupā - Milana Lemza (3.vieta), Marta Greisa Makalistere (2.vieta), Kate Ose (2.vieta), un Elza Zāgmane (2.vieta);  4.klašu grupā -  Enija Veltensone (3.vieta), Paula Estere Olekša (3.vieta), un Zelma Isobella Makalistere (1.vieta). Jaunie pianisti atskaņoja divus skaņdarbus, kur viens no tiem ir izvērstas formas. Lai apgūtu un konkursā izpildītu šādu programmu, konkursantiem - bērniem un skolotājiem ir jāiegulda liels un rūpīgs darbs, jāpārzina izvērsta skaņdarba interpretācijas nianses un jātrenē skatuviskā pieredze, sadarbība. Pedagogiem ir  profesionālā pieredze, pilnveide un viedokļu apmaiņa, kas noder turpmākajā darbā ar jaunajiem mūziķiem. Paldies klavierspēles pedagogiem Ludmilai Jeriševai, Ilzei Štelmaherei, Inesei Rammai un Anželai Beļskai par bērnu talanta izkopšanu un profesionāli sagatavotu konkursa programmu!

 Programmu vadīja Astrīda Klāsone, par pasākuma norisi rūpējās klavieru nodaļas vadītāja Inese Ramma un direktores vietniece izglītības jomā - Santa Kalniņa.

Mazpilsētu un lauku MS konkurssKonkursa laureāte - Zelma Isobella Makalistere ar savu skolotāju - Anželu Beļsku.

Foto galerija šeit

XX Starptautiskais akordeonistu - solistu konkurss "Naujene 2023" 4.-5.04.2023.

4.-5. aprīlī Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās XX Starptautiskais akordeonistu - solistu konkurss „Naujene – 2023". Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt jauno mūziķu profesionālās meistarības izaugsmi, paaugstināt atskaņojuma kultūras un mākslinieciskas gaumes izkopšanu, atklāt jaunus, talantīgus izpildītājus un popularizēt akordeona spēli.
Konkursā piedalījās 63 dalībnieki trijās vecuma grupās no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Dobeles Mūzikas skolu pārstāvēja pedagoģes Gitas Āboliņas 7. akordeona klases audzēkne Darina Isajeva, kura ieguva augsto 2.vietu 5. -7.klašu grupā!
Lepojamies ar mūsu audzēknes panākumiem konkursā!Konkurss  "Skaņuraksti Ādažos 2023." 31.03.2023.

Kā vēstīts Ādažu novada Mākslu skolas mājas lapā: Jau deviņus gadus norisinās jaunrades konkurss Skaņuraksti Ādažos. Konkursa dalībnieki ir Latvijas mūzikas skolu audzēkņi vecumā no 7 līdz 17 gadiem, kuri apgūst kompozīciju, vai kā citādi nodarbojas ar mūzikas jaunradi. Svarīgi, ka Latvijā šis ir vienīgais jaunrades konkurss mūzikas skolu audzēkņiem, turklāt kompozīcijas stundas skolās ir retums. Konkurss notika 31.martā Ādažu KC Ceriņu zālē un to apmeklēja kupls skaits viesu un līdzjutēju. Žūrijā tika aicināta komponiste JVLMA profesore Selga Mence, kura jau ilgus gadus bijusi žūrijā, komponists Jeila universitātes doktors JVLMA docētājs Krists Auznieks un akordeoniste ĀNMS skolotāja Liāna Linde.

Šogad skanēja 30 kompozīcijas, kuru autori ir jaunie komponisti no Dobeles, Valdemārpils, Kokneses, Ikšķiles, Jūrmalas, Rīgas un Ādažiem. Svarīgi, ka atskaņotāji ir klases biedri, draugi, jauni mūziķi, kuri gūst nenovērtējamu pieredzi, iestudējot tik tikko rakstītu mūziku [ teksts no  Ādažu novada Mākslu skolas mājas lapas.Konkursu organizē Ādažu novada Mākslu skola sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību un Latvijas Komponistu savienību.

Dobeles Mūzikas skolu pārstāvēja 5. trompetes klases audzēknis Edgars Ērsiķis ar savu kompozīciju "Argentum", kas sākotnēji tapusi klavieru duetam, pēc tam trio  -  ksilofonam, klavierēm un kahonam. To atskaņoja autors - Edgars, Kristers Sauka un Roberts Klūga. Edgars kompozīciju apgūst pie skolotājas Sarmītes Laubergas. Savukārt pedagoģe Ilze Štelmahere konkursam pieteica savu 6.klavierspēles klases audzēkni Lauru Pļenkovu, kura atskaņoja savu sacerēto skaņdarbu " Ziemai aizejot".

Priecājamies un lepojamies par mūsu audzēkņu - Edgara un Lauras radošo darbu un ieguldījumu savā izaugsmē!

Zēnu koris

Zēnu koris

Zēnu koru koncerts 27.03.2023.

Pirmdiena Dobeles mūzikas skolā aizritēja kora dziedāšanas zīmē,- ciemos ieradās trī viesu kori, lai piedalītos Zēnu kora koncertā. Pie mums viesojās puikas no Tukuma un Vecumniekiem, bet īpašais viesis - Vecumnieku vidusskolas meiteņu koris. Koncertā tika izdziedātas dziesmas no XI Latvijas Zēnu koru salidojuma  repertuāra, kas 26.maijā norisnāsies Cēsīs. Kā pirmie uz skatuves dziedāja Vecumnieku vidusskolas zēnu koris /diriģente Zaiga Jēgere/, pēc tam - Dobeles Mūzikas skolas Zēnu koris /diriģente - Karīna Zandersone/, tad Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas Zēnu koris /diriģente Dace Perševica/. Pasākumu kuplināja Vecumnieku vidusskolas meiteņu koris /diriģente Zaiga Jēgere/. Koncerta izskaņā kopkoris izdziedāja Imanta Kalniņa dziesmu"Baltais solījums", latviešu tautasdziesmu "Rīgas puikas tiltu taisa"" Jāņa Branta apdarē un "Gaismu saucam" no Ulda Marhilēviča dziesmu cikla "Gaismas atgriešanās". Lai iegūtu "ceļazīmi" uz Cēsīm, koriem jārāda sava dziedātprasme novadu un reģionu skoru skatēs.  Vēlam puikām veiksmi koru skatēs un dziedātprieku!

 Paldies koncertmeistariem -  Līgai Eglītei, Ingūnai Grīnvaldei un Valdim Tensonam! 

Koncerta foto

Populārās mūzikas koncerts 30.03.2023.

Kā vēstīja koncerta afiša, tad Dobeles mūzikas skolas audzēkņi 30.martā aicināja klausītājus  uz populārās mūzikas koncertu. Vairāk kā 200 klausītāju ar ovācijām aplaudēja jaunajiem māksliniekiem par ineresantajiem priekšnesumiem - no džeza līdz AC/DC !

Koncertā izskanēja dažādu stilu populārā mūzika, ko audzēkņi izpildīja gan ansambļos, gan solo, gan akustiski, gan ar skaņu pastiprinošo aparatūru. Klavieru solo atskaņoja Marta Makalistere, Elza Zāgmane, Luīze Ķere, Laura Pļenkova, Hannija Ruskule, Zelma Isobella Makalistere, Paula Seņko; flautas solo - Elza Rozentāle un Lelde Labrence; čella solo - Viljams Upenieks, eifoniju - Reinis Karro,  trompeti - Edgars Ērstiķis, klarneti Jānis Tilleris, bungu solo un ansambli atskaņoja Robers Klūga, Jēkabs Mežgalis, Kārlis Mangulis un Jēkabs Lesiņš. Akordeonistu dueta - Darinas Isajevas un Erīnas Uļjanovas priekšnesums izskanēja liega valša izpildījumā. Ansambļu skanējumu varēja klausīties metālpūšamo instrumentu izpildījumā (Reinis Karro, Edgars Ērstiķis, ped.Ivars Zandersons. bassģitāra - ped.Kristīne Buraka, pie bungām Reinis Zerviņš),Džeza ansambļa izpildījumā ( saksofonisti Rēzija Bokane, Anete Ontužāne, Annija Jarovaja, Patriks E.Tosters, bassa klavieres - Paula Seņko, pie bungām - Reinis Zerviņš), instrumentālā ansambļa (elektrislā ģitāra - Krišs Tivčs, Kristers Sauka, Edgars Ērstiķis, pie bungām Reinis Zerviņš). Koncerta viesi - Dobeles VĢ ģitāristu un čellistu ansamblis.

Koncerta foto šeit Klaviermūzikas festivāls "Notici sev!" 22.03.2023. Kuldīgā

22.martā Kuldīgas Mūzikas skolā norisinājās XIII Kurzemes reģiona Mūzikas skolu Vispārējo klavieru un Klavieru (kora klase) festivāls "Notici sev!" Dobeles Mūzikas skolu pārstāvēja klavieru duets Edgars Ērstiķis (5.trompetes klase) un Kristers Sauka (7.kora klase). Paldies skolotājai Astrīdai Klāsonei par darbu ar šo duetu, kuri muzicē ar prieku jebkurai klausītāju auditorijai. Pēc festivāla koncerta dalībniekiem bija iespēja viesoties klavieru meistara Dāvida Kļaviņa uzņēmumā "Klavins Piano", kurā tiek būvētas īpaša dizaina akustiskās klavieres. Kristersam bija iespēja uz viena no instrumentiem atskaņot J.S.Baha skaņdarbu, kā arī klausīties to skanējumu paša meistara D.Kļaviņa  izpildījumā. Šī bija notikumiem un emocijām bagāta diena jauno mūziķu pieredzē.

 


Dainojam Lietuvai 2023


Dainojam Lietuvai 2023

Starptautiskais bērnu koru festivāls Jaunakmenē "Dziedam Lietuvai", 10.03.2023.

10.martā Jaunakmenē (Lietuvā) norisinājās bērnu koru festivāls "Dainojam Lietuvai" ("Dziedam Lietuvai"), kas tiek veltīts Lietuvas Neatkarības atjaunošanas dienai 11.martā, kurā piedalījās Dobeles Mūzikas skolas Zēnu koris (diriģente Karīna Zandersone un koncertmeistars Valdis Tensons). Festivālu atklāja Akmenes rajona pašvaldības vadītājs Vitālijs Mitrofanovs, sveicot visus Lietuvai tik nozīmīgajos svētkos.  Zēnu koris festivālā  atskaņoja dziesmas -  Imanta Kalniņa/ Māras Cielēnas "Baltais solījums" un latviešu tautasdziesmu Valda Zilvera apdarē "Es bij' puika, man bij' vara", kā arī divas noslēguma kopdziesmas lietuviešu valodā.  Kora puikām un solistei Annai Ķerei šī bija lieliska pieredze iepazīt citas tautas dziedāšanas kultūru, izjust tās valodu un pieredzi sazināties ar lietuviešu bērniem. Vairākiem jaunajiem dziedātājiem šis bija pirmais brauciens ar kori un nopietnais koncerts ārpus skolas. Mājupceļā bija gandarījums par pasākumu Lietuvā, par kopābūšanu, par iespaidiem un pozitīvu muzikālo lādējumu, jo autobusā tika izdziedātas vairākas korī apgūtās dziesmas!


Foto galerija

Baltu putni 2023

Baltu putni 2023

Starptautiskais Pūšaminstrumentu konkurss "Baltu putni 2023" 08. un 09.03.2023. Saldū

Divas dienas -  8. un 9.martā,  Saldus Mūzikas skolā norisinājās Kurzemes, Zemgales, Žemaitijas un Mazās Lietuvas mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss "BALTU PUTNI 2023". Konkursā dalību pieteica audzēkņi no 25 mūzikas skolām.  Dobeli pārstāvēja septiņi audzēkņi dažādās specialitātēs - flautas spēlē, klarnetes spēlē, trompetes spēlē un eifonija spēlē. Konkursa pirmajā dienā muzicēja flautas pedagoģes Alla Pīlapas četri audzēkņi, kurus žūrija novērtēja ar augstiem punktiem par profesionālo sniegumu. Gabriela Krastiņa (2.klase) ieguva 1.vietu, Paula Hartika (2.klase) -  2.vietu, Mihails Pisarevs (3.klase) - 3.vietu un Līva Blumfelde (6.klase) - 2.vietu. Pedagoga Jura Šteinmaņa 6.klases klarnetists Jānis Tilleris ieguva Atzinības rakstu.

Konkursa otrajā konkursa dienā savas prasmes demonstrēja metālpūšamo instrumentu audzēkņi. Dobeli pārstāvēja  divi pedagoga Ivara Zandersona audzēkņi - 5.klases trompetists Edgars Ērstiķis un 2.klase eifonists Reinis Karro, kurš ieguva 3. vietu savā grupā!

Paldies koncertmeistaram Valdim Tensonam, pedagogiem - Allai Pīlapai, Jurim Šteinmanim un Ivaram Zandersonam par profesionāli paveikto darbu jauno talantu audzināšanā!

Amber Percussion 2023Amber Percussion 2023

VI Sitaminstrumentu spēles solistu un ansambļu konkurss 03.03.2023.

3.martā Mārupes  Mūzikas un mākslas skolā norisinājās VI Sitaminstrumentu spēles solistu konkurss bungu komplekta spēlē Amber Percussion 2023. Konkurss bija debija diviem pedagoga Vitālija Čakša 1.klases audzēkņiem  Jēkabam Lesiņam un Kārlim Mangulim. Konkursā tika izpildīti 3 skaņdarbi, no kuriem 2 obligātie, bet viens - izvēles. Dalība konkursā ir neatsverama pieredze profesionālajā izaugsmē jaunajiem sitaminstrumentālistiem!

Paldies ped.Vitālijam Čakšam par jaunu talantu atklāsmi un izkopšanu saviem audzēkņiem!

Amber Percussion 2023

Valsts konkursa fināls Čella spēlē 27., 28. 02.2023.


2023. gada 27. un 28. februārī Augusta Dombrovska Mūzikas skolā norisinājā profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītības programmas “Stīgu instrumentu spēle – Vijoles, alta, čella, kontrabasa spēle” audzēkņu Valsts konkursa III kārta jeb fināls.

Finālā piedalījās trīs čella spēles audzēkņi - Leo Valtrs Grunskis (1.klase) , Viljams Upenieks (4.klase)  un Anna Bulmere (7.klase). Visi trīs pedagoģes Vijas Embovicas audzēkņi konkursā tika atzinīgi novērtēti - Viljamam augstā 2.vieta un Annai 3.vieta. Savukārt  - Leo Valtera teicamais priekšnesums ir labs pamats viņa turpmākajai muzikālajai izaugsmei.

Konkursa mērķis ir attīstīt audzēkņu profesionālās prasmes un uzstāšanās kultūru, pārraudzīt izglītības kvalitāti profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās mūzikas izglītības sistēmā – mācību darba procesu, pedagogu un audzēkņu darba rezultātus un apzināt tālākās attīstības vajadzības un iespējas, sekmējot mācību procesa radošumu un konkurētspēju. Valsts konkursi mūzikā notiek 3 atlases kārtās. Konkursa I kārtu organizē katra mūzikas skola/mūzikas vidusskola, kurā tiek īstenota attiecīga mūzikas izglītības programma. No tiem labākie jaunie mūziķi tiek izvirzīti konkursa II kārtai – reģiona līmenim – kas notiek Latvijas mūzikas vidusskolās. Izcilākie jaunie talanti pulcējas Valsts konkursa III kārtā. 

Paldies čella spēles pedagoģei- Vijai Embovicai , koncertmeistariem - Aivai Rencbergai un Valdim Tensonam!


Jelgavas MV

Jelgavas MV audzēkņu koncerts 23.02.2023.

Koncertzālē ZINTA viesojās divi Je;gavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi - 4.kursa čellists Eduards Liepiņš (ped. Irina Titorenko, koncertmeistare Natālija Prihočenko) un 2.kursa vijolniece Jasmīna Treija (ped.Aelita Dumpe, koncertmeistars Māris Treijs). Abi jaunie mūziķi atsakņoja valsts konkursam sagatavoto programmu. Īpašs prieks bija klausītīes mūsu absolventa Eduarda priekšnesumu, sekot līdzi viņa muzikālajai izaugsmei un talanta pilnveidei.

Jelgavas MV

Talantu parāde

 Dobeles Mūzikas skolas talantu parāde 21.02.2023.

Otrdiena, 21.februāris,mūzikas skolā bija darbīgs, jo mēģinājumos pirms koncerta audzēkņi pieslīpēja savus priekšnesumus, lai piedalītos TALANTU PARĀDĒ - ES ESMU RADOŠS. Šis pasākums ir kolēģu un audzēkņu atbalstīta klavieru skolotājas Astrīdas Klāsones ideja. Bēniem bija iespēja rādīt savus hobijus un talantus.  Pie koncertzāles vestibilā ar  Marias Sāras Tomases mammas palīdzību tika izveidota rokdarbu izstāde, kurā varēja apskatīts Emīlijas Ances Cēsnieces darinātos pinumus, Lauras Pļenkovas tamborējumus - rotaļlietas un ziedus, Martas Greisas Makalisretes un Marias SārasTomases zīmējumus, Enijas Veltensone un Gabrielas Burakas darinātās rokassprādzes, kā arī ped.Karīnas Zandersones adītās zeķes un izšutās gleznas. Savukārt vakarā publikai savus talantus demonstrēja Dobeles Valsts ģimnāzijas stīgu orķestris (ģitāristi un čellisti -  Anna Bulmere, Alīna Grinčuka, Marta Šņore un Elizabere Sāra Bulmere) Raimonda Bulmera vadībā, uz akordeona savu kompozīciju "Trakā filma"atskaņoja Yingsu Wang, savukārt duetā klavierēm ar kokli to atskaņoja Enija Veltensone un Gabriela Buraka. Koncerta apmeklētājiem bija iespēja noklausīties ģitāras skolotāja Artūra Knopes solo skaņdarbu un muzicēt ansamblī ar Keitu Rēnu Šīmani un Zani Žīguri. Savu kompozīciju klavierēm atskaņoja Kristaps Buraks un Laura Pļenkova. Patīkams pārsteigums bija baleta priekšnesums, ko izdejoja Zelma Isobella Makalistere, bet modernās dejas -  Viktorija Miezīte un Luīze Gusta. Savu vokālo meistarību demonstrēja Keita Rēna Šīmane un Marta Šņore. Ar interesi sekojam līdzi trompetists Edraga Ērstiķa muzikālajām iecerēm. Šoreiz viņš mūs pārsteidz ar savas kompozīcijas "Argentum " pārlikumu marimbai, klavierēm un bungām, kuru atskaņoja ansamblī ar Kristeru Sauku un Robertu Klūgu. Koncerta izskaņā savu hobiju un sirdslietu  - līnijdejas rādīja skolas dežurante Alda Briede ar saviem domubiedriem , deju grupu "Star Day".

Paldies jaunajiem talantiem un uz tikšanos nākamajā pavasarī!

Foto galerija šeit

Konkursanti vijolnieli

Konkursanti čellisti

Valsts konkursa II kārta Stīgu instrumentu spēlē 18.un 20.01.2023.

Divas dienas Jelgavas Mūzikas vidusskolā norisinājās Valsts konkursa Stīgu instrumentu spēlē - Vijoles spēle un Čella spēle II kārta Jelgavas apriņķa skolām. Konkurss organizēts četrās vecuma grupās: jaunākajā grupā 1. - 3.klašu un 4. - 5.klašu audzēkņiem, vecākajā grupā - 6. - 7.klašu un 8. - 9.klašu audzēkņiem. Konkursa noteikumi -  jādeliģē vismaz viens audzēknis jaunākajā un vecākajā grupā, ja skolā tiek apgūta šāda izglītības programma.

18.janvārī uz konkursu devās  sešas Vijoles spēles audzēknes: I grupā  - Keita Rēna Šīmane (2.klase), Madara Bergmane (2.klase), II grupā - Marta Ķerus (4.klase), III grupā Elizabete Pētersone (6.klase), IV grupā Elizabete Baltrušuna (8.klase) un Katrīna Koņušeka (8.klase). Spraigā konkurencē - 45 dalībnieki, mūsu skolas vijolnieces demonstrēja augstu profesionalitāti, ko apguvušas pie saviem skolotājiem Olitas Melderes un Ilmāra Bankevica. 

3.vietu ieguva Ilmāra Bankevica audzēkne Madara Bergmane un Atzinību Olitas Melderes audzēkne Marta Ķerus. APSVEICAM!

Paldies koncertmeistariem Jolantai Darginovičai, Aivai Rencbergai un Valdim Tensonam!

20.janvārī uz šo konkursu devās pieci ped.Vijas Embovicas čellisti: I grupā Leo Valters Grunskis (1.klase) un  Gundega Bergmane (2.klase), II grupā Viljams Upenieks (4.klase), un Elizabete Sāra Bulmere (5.klase), III grupā Anna Bulmere (7.klase).

 32 dalībnieku konkurencē Gundega Bergmane ieguva 3.vietu, bet uz FINĀLU tika izvirzīti - Leo Valters Grunskis ar 2.vietu (1.vietu nepiešķīra) Viljams Upenieks ar 3.vietu (1.un 2.vietu nepiešķīra) un Anna Bulmere ar 3.vietu. APSVEICAM! Finālistiem novēlam pieslīpēt savas apgūtās programmas un veiksmi konkursa nākamajā kārtā Rīgā!

Paldies koncertmeistariem Aivai Rencbergai un Valdim Tensonam!

Valsts konkurss Vijoles spēlēAkmenes rajona (Lietuva) Mākslu skolas koncerts 09.02.2023.

Ceturtdien, 9.februārī, Dobeles mūzikas skolā viesojās Akmenes rajona (Lietuva) Mākslu skolas jaunie mūziķi ar plašu koncerta programmu un daudzveidīgiem ansambļiem: kankļu, birbīņu, pūtēju orķestri, diksilendu, kori un solistiem. Skolas direktore Irina Mikuleviča bija priecīga un saviļņota, pirmo reizi uzstājoties koncertzālē ZINTA, un pauda atzinīgus vārdus par koncerta atsaucīgo publiku.  Saistībā ar šo pasākumu, Dobeles mūzikas skolā norisinājās lietuviešu mūzikai un vēsturei veltītas nedēļa, - bērni izdziedāja lietuviešu tautasdziesmas, iepazinās ar tautas instrumentiem un piedalījās digitālā viktorīnā. Aktīvākie audzēknes -  Rūta Lāce un Ance Prokopova- intervēja koncerta apmeklētājus un dalībniekus (pilnu interviju lasiet šeit). Koncertu vadīja klavierspēles pedagogs Imants Vežuks, kurš strādā Ventas mūzikas skolā (Lietuva), bet ir dzimis aucenieks. Šķiet, ka šis koncerts bija skaists sākums muzikālai draudzībai, jo martā Dobeles Zēnu koris dosies uz Jaunakmeni, lai muzicētu staptautiskajā bērnu festivālā veltītam Lietuvas neatkarības atjaunošanas  gadadienai, kā arī sadarbosimies starptautiskā skolu projektā.

Koncerta foto mirkļi šeit.

Šaha komandu sacensības Dobelē

Ceļojošā kausa izcīņa šahā komandām, 14.01.2023.

Dobeles kultūras namā norisinājās Dobeles novada Ceļojošā kausa izcīņā šahā komandām, kurā dalījās arī Dobeles Mūzikas skolas komanda: ped. -Vitālijs Čakšs (komandas kapteinis), sitaminstrumentu audzēkņi - Reinis Zerviņš, Roberts Klūga  un ped.Ivars Zandersons. Sacensībās trīs komandas ieguva vienādu punktu skaitu. Spraigā cīņā par medaļām un ceļojošo kausu finālā mūsu komanda ieguva 2.vietu! Apsveicam!

Dobeles mūzikas skolas šahisti

Sitaminstrumentu festivāla afiša

Sitaminstrumentu festivāls 13.01.2023.

13.janvārī Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā norisinājās I  Sitaminstrumentu spēles festivāls "Es. Ritms. Nākotne" . Festivālā piedalījass divi pedagoga Vitālija Čakša audzēkņi - Jēkabs Mežgalis un  Roberts Klūga.

sitaminstrumentu festivālsSitaminstrumentu festivāls

A.Beļskas klases koncerts 2023

Ieskandinām Jauno, 2023. gadu!

Jaunā gada sākums ir nozīmīgs laiks; kā to iesāk, tā viss gads ritēs – tā liecina folkloras krātuves ticējumi. 9.janvāris ir pirmā skolas diena 2.semestrī, un tas ir sācies muzikāli - ar klavieru skolotājas Anželas Beļskas audzēkņu koncertu. Patīkami, ka šo mācību posmu jaunie mākslinieki uzsāka enerģijas pilni, spēja priecēt daudzos klausītājus - vecākus un draugus. Pēc koncerta pie tējas un kliņģera visi  - vecāki, audzēkņi un skolotāja - varēja apspriest muzikālās ieceres, jau paveikto un priecāties par kopābūšanu. Lai izdodas viss iecerētais un Dobeles mūzikas skolā skan mūzika!

A.Beļskas klases koncerts 2023

Koncerts Naudītē 2022

Decembra izskaņā

16.decembrī Ziemassvētku noskaņu mūsu audzēkņi bija aizveduši līdz Naudītei. Koncertā savus priekšnesumus atskaņoja dziedātāji - Ralfs Krūmiņš, Artis Pridāns, Kristaps Buraks, Kristers Rikuns, flautistes  Gabriela Krastiņa un Līva Blumfelde, vijolniece Elizabete Baltrušuna un sitaminstrumentu klases audzēkņi Roberts Klūga un Jēkabs Mežgalis.

23.decembrī Zēnu koris viesojās Dobeles 1.vidusskolā, lai piedalītos skolas Ziemassvētku koncertā. Dobeles Mūzikas skolas Zēnu koris atsakņoja R.Paula dziesmas - "Sniegmātes maisam vīle vaļā" un "Circenīša Ziemassvētkus", bet kopā ar  5. -9.klašu kori - 3 daļas no Ulda Marilēviča dziesmu cikla "Gaismas atgriešanās".

Uz foto galeriju.

Draudzības koncerts 2022

16.12.2022. Draudzības koncerts

Piektdienas pēcpusdienā kopīgā koncertā muzicēja skolā Jegavas Mūzikas vidusskolas skolotājas Natālijas Silovas  audzēkņi un Dobeles Mūzikas skolas  skolotājas Anželas Beļskas klavierspēles audzēkņi.  Koncertā izskanēja klavieru solo, dueti un ansambļi. Pēc koncerta pasākuma dalībnieki kavējās iespaidos pie tējas un kliņģera. Šī bija jauka tikšanās pēc lielāka pārtraukuma ar skolotāju Natāliju Silovu, kura savulaik strādājas Dobeles Mūzikas skolā, izaudzināja vairākas pianistu paaudzes un ir "ierakstījusi"savu vārdu mūsu skolas vēsturē.

A.Beļska un N.Silova

Koncerts Zintā 2022

Decembris - koncertu laiks!

Tuvojoties Ziemassvētkiem, skolā koncertdzīve kūsā straujāk: mācību koncerti, koncerti vecākiem, draudzības koncerti, priekšnesumi pasākumos... Jaunajiem māksliniekiem pamatīga pieredze uzstājoties publikai!

13.decembrī ar klases koncertu priecēja klavierskolotājas Astrīdas Klāsones audzēkņi. 14.decembrī - sagatavošanas klases audzēkņiem un viņu vecākiem bija lieliska iespēja iepazīties ar dažādu instrumentu skanējumu, kurus var apgūt mūsu skolā.  16.decembrī skolu pārņēma akordeona skaņas, jo muzicēja ped. Rudītes Riekstiņas audzēkņi, bet sestdien, 17.decembrī - ped. Gitas Āboliņas audzēkņi.  Savukārt 19.decembrī kamerzālē  izskanēja flautistu priekšnesumi, kurus bija sagatavojuši ped. Allas Pīlapas audzēkņi. Tajā pašā laikā koncertzālē Zintā muzicēja koklētāji savas skolotājas Stefānijas Stupenko vadībā.  Arī otrdiena, 20.decembris, nebija izņēmums koncerta aktivitātēs, jo savus klausītājus gaidīja klavieru skolotājas Ilzes Štelmaheres audzēkņi un Kora klases zēni ar skolotājām Kristīni Buraku un Karīnu Zandersoni!

Uz foto galeriju.

Klavieru duets. Foto Krauze_Vision

10.12.2022. "Dobeles novada Gada uzņēmējs" apbalvošanas ceremonija

Dobeles novada pašvaldības konkursa “Dobeles novada Gada uzņēmējs” ietvaros 10. decembrī Dobeles Mūzikas skolas koncertzālē “Zinta” tika sumināti konkursa uzvarētāji. Konkursu un svinīgo pasākumu rīkoja Dobeles novada pašvaldība kopā ar Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru. Svinīgais pasākums tika atklāts ar saimnieku – Dobeles Mūzikas skolas audzēkņu –  muzikālo sveicienu un Dobeles novada domes priekšsēdētāja Ivara Gorska uzrunu.

Muzikālo sveicienu bija sagatavojuši klavieru duets Edgars Ērsiķis un Kristers Sauka (ped. A.Klāsone). Flautists Mihails Pisarevs (ped.A.Pīlapa), pianistes Zelma Isobella Makalistere un Paula Seņko (ped.A.Beļska). Pasākumu vadīja Māris Grigalis  Video

flautiste. Foto Krauze_Vision

Mazpilsētu konkurss Dobele 2022

07.12.2022. Pianistu konkurss Dobelē

Trešdien Dobeles Mūzikas skolā norisinājās VIII Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu 5. -8.klavieru klašu audzēkņu konkurss, kurā piedalījās 28 dalībnieki no 16 mūzikas skolām: Viesītes, Engures, Tukuma, Ķekavas, Ozolnieku, Vecumnieku, Kuldīgas, Nīcas, Ulbrokas, Ādažu, Ikšķiles, Ropažu, Smiltenes, Skrundas, Babītes un Dobeles. Konkursa žūrija - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pasniedzēji profesors Ventis Zilberts,  Vita Vēriņa un Antra Vīksne, izvētrēja konkursantu sniegumu un atzina, ka pēc divu gadu pātraukuma bērni uzrādīja vērā ņemamus rezultātus un labi sagatavojušies konkursam.  Dobeles Mūzikas skolu parstāvēja septiņi audzēkņi -  ped.Ineses Rammas audzēkņi - Marks Daniēls Olekšs (3.vieta) un Luīze Ķere ( 2.vieta) , ped.Astrīdas Klasones audzēkne Rūta Lāce (2.vieta), ped. Jolantas Darginovičas audzēkne - Sofija Šteļmaha ( Atzinības raksts), ped. Ilzes Štelmaheres audzēknes Hannija Ruskule (Atzinības raksts) un Laura Pļenkova ( 2.vieta) un ped.Anželas Beļskas audzēkne Paula Seņko (1.vieta). Konkursa pievienotā vērtība - dalībnieku Pils apmeklējums, metodiskās pārrunas ar augstskolas pasniedzējiem, kā arī profesora Venta Zilberta klavierpriekšnesums dienas noslēgumā!

Uz foto galeriju

Uz sadaļu - Sasniegumi

Dobeles mūzikas skolas stīgu orķestris

02.12.2022. Muzicē orķestri.

Decembris mūzikas skolā iesākās ar orķestra mūziku. Pie mums viesojā Ozolnieku Mūzikas un mākslas skolas Džeza orķestris ped. Alberta Kekļas vadībā, bet Dobeles Mūzikas skolu pārstāvēja Stīgu instrumentu orķestris (mākslinieciskais vadītājs un diriģents Ilmārs Bankevics, instrumentu grupu koncertmeistari - Vija Embovica un Olita Meldere.

 Koncertu uzsāka  Stīgu instrumentu orķestris, kas atskaņoja 3 daļas no H.Zimera darba "Karību jūras pirāti", A.Pjacolla - "Vals", E.Medvedovskis "Džeza gamma" un citus skaņdarbus. Savukārt Ozolnieku MMS Džeza orķestris atskaņoja vairākas R.Paula darbu aranžijas un citas populāras džeza melodijas.

Uz foto galeriju

Koncerts Rudens izskaņā 2022

29.11.2022. Koncerts "Rudens izskaņā"

Ortdienas vakarā zālē ZINTA izskanēja Dobeles Mūzikas skolas audzēkņu koncerts aizejošajam rudenim, kurā tika pārstāvētas visas  izglītības programmas. Jau tradicionāli koncertu uzsāka Zēnu koris, kuram pievienojās solistes Anna un Luīze Ķeres, akordeona solo izpildīja Anna Radzēviča un Darina Isajeva, stīgu instrumentus pārstāvēja  čellisti Leo Grunskis un Gundega Bergmane, vijoles spēli - Marta Ķerus un Niksija Dambrauska. Lāsma Gusta atskaņoja kokles solo, bet vijoles spēles audzēkne Ance Fogele solo uz klavierēm, ko apjuvusi kā papildinstrumentu! Reiņa Karro izpildījumā dzirdējām eifoniija spēli, Mihaila Piasreva - fautas spēli, bet Aleksandra Griba izpildījumā trombona spēli. Klavierskaņdarbus atskaņoja  Luīze Ķere, Nataļja Vasiļjeva, Hannija Ruskule, Rūta Lāce un Paula Seņko. Reiņa Zerviņa nospēlētā Ž. Bizē - Karmena uz ksilofona izpelnījās skatītāju ovācijas. Koncerta pārsteigumi - jaunie kolektīvās muzicēšanas ansambļi - džeza ansamblis , flautu trio un sitaminstrumentu ansamblis. Ar brīnišķīgu koncertu pārpildītā kausītāju zālē ar godu tika pavadīts rudens un ieskandināta ziema!

Koncerta foto mirkļi koncertzālē ZINTA

Pārdaugavas mūzikas skola Dobelē Zintā

09.11.2022. Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas koncerts

Trešdien Dobeles Mūzikas skolā viesojās Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ar daudzveidīgu koncerta programmu. Koncertā bija iespēja klausīties flautas, obojas, klarnetes, vijoles, čella, saksofonu, marimbas un klavieru izpildījumā dažādu komponistu skaņdarbus, kā arī  vokālās programmas audzēkņu dziedājumu. Īpaši krāšņi izskanēja latviešu tautasdziesmas koklētāju ansambļa "Vīzija" izpildījumā.

Foto galerija

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

Foto autors: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja

02.11.2022.  Valsts prezidents Egils Levits viesojas Dobeles Mūzikas skolā

Valsts prezidents Egils Levits ieradās darba vizītē Dobeles novadā, tostarp tikās arī ar jauniešiem diskusijā par "Satversmē iekļautajām vērtībām" Dobeles Mūzikas skolas koncertzālē "ZINTA". 

 Foto retrospekcija šeit: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja.

Koncerts Tērvetes SAC 2022

29.09.2022. Koncerts Tērvetes SAC

Dobeles mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi atsaucās aicinājumam iepriecināt Tērvetes sociālās aprūpes centra iemītniekus Starptautiskajā senioru dienā. Audzēkņi:  Luīze Ķere, Edgars Ērstiķis, Aleksandrs Gribs, Līva Blumfelde, Enija Veltensone, duets - Reinis Zerviņš un Daniels Lintiņš, Dominiks Kleins, Erīna Uļjanova un Darina Isajeva, muzicējot ar prieku, radīja svētkus klausītājiem un centra darbiniekiem.  Programmu vadīja ped.Gita Āboliņa, koncertmeistars - Valdis Tensons.

Koncerts "Plecu pie pleca" Dobele 2022

Koncerts "Plecu pie pleca" 022

22.09.2022. Koncerts "Plecu pie pleca"

Ceturtdien Dobeles kultūras namā klasiskās mūzikas cienītājiem  bija iespēja klausīties simfoniskās orķestra koncertu. Pie mums muzicēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas ( JVLMA) studenti ar profesora Jāņa Puriņa izloloto projektu “Plecu pie pleca”. Šī ir jauka ideja un iespēja mūsu – Dobeles un Auces jaunajiem mūziķiem kopā ar studentiem kopā muzicēt orķestrī. Dobeles Mūzikas skolas audzēkņi: vijolnieces Katrīna Koņušeka un Elizabete Baltrušuna, čellisti – Viljams Upenieks un Anna Bulmere, sitaminstrumenti – Reinis Kristers Zerviņš, Daniels Lintiņš, Jēkabs Mežgalis un Roberts Klūga, trompetists Egdars Ērstiķis, trombonists Aleksandrs Gribs un flautiste Līva Blumfelde -  divu nedēļu laikā apguva Žorža Bizē uvertīru no operas "Karmena".

Kad nošu partijas bija iestudētas, pirmdien, 19.septembrī,  audzēkņi devās uz Rīgu – Latvijas Mūzikas akadēmiju, lai diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā šo skaņdarbu iestudētu kopā ar orķestri. Mūsu jaunajiem mūziķiem tas bija liels notikums – muzicēt kopā  plecu pie pleca ar studentiem, būt līdzvērtīgiem mūziķiem, uztvert diriģenta norādes un žestus. Bez šī skaņdarba tika apgūta arī Ukrainas himna.

Dobelē koncertu uzsāka ar Ukraina himnu, turpinājumā – Ž.Bizē – Uvertīra no operas Karmena. Skanot klausītāju ovācijām zālē, studenti saviem jaunajiem “kolēģiem” pasniedza godam nopelnītos sertifikātus. Mūsu audzēkņu tukšos krēslus pie pultīm ieņēma JVLMA studenti un koncerta turpinājumā orķestris diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā atskaņoja J.Hadna  un G.Pelēča simfonijas. Programmas izvēle bija viegli uztverama, interesanta  piemērota visiem klausītājiem – pieaugušajiem un bērniem.

Projektam savus audzēkņu sagatavoja pedagogi: Ilmārs Bankevics, Alla Pīlapa, Vija Embovica, Olita Meldere, Ivars Zandersons un Vitālijs Čakšs. Šādi projekti apliecina to, ka mūsu novada Auces un Dobeles mūzikas skolu pedagogu un audzēkņu kopdarbs ir profesionāli augstā, konkurētspējīgā līmenī! 


The House Jacks” (ASV) Dobeles mūzikas skolā, Zinta“The House Jacks”

20.09.2022. A cappella meistarklase Dobeles Mūzikas skolā

Septembrī  “The House Jacks” (ASV) viesojās Latvijā, lai sniegtu koncertus un meistarklases trijās pilsētās,- starp tām arī Dobelē.  Grupa dzied a cappella ( bez pavadījumā) dažāda stila mūziku. Meirtaklašu apmeklētājiem bija iespēja  klausīties  grupas dziedājumā, uzdot sev ineresējošu jautājumus. Meistarklases norisinājās spraigā un interesantā veidā - tika iesaistīti visi zālē sēdošie ritma etīdes improvizācijā, dziedātāji demonstrēja savas balss augstuma, tembrālās iespējas.  Meistarklasēm atvēlētais laiks "izkusa" nemanot. Iedvesmotajiem klausītājiem bija iespēja vakarā apmeklēt grupas “The House Jacks” koncertu kultūras namā. Tas bija pasaules klases sniegums  -  kvalitāte un šovs!


A.Beļskas klases koncerts

15.09.2022. Uzsākam klases koncertu sezonu!

Jauno mācību gadu ar klases koncertu uzsāka pedagoģes Anželas Beļskas klavieru klases audzēkņi. Jaunajiem mūziķiem bija iespēja nospēlēt pavasarī apgūtos skaņdarbus, ar tiem priecēt vecākus un citus klausītājus, kā arī jaunajiem skolas biedriem demonstrēt savas prasmes un talantu! koncertā piedalījās: P.Seņko, L.Puriņa, M.Kļukoita, Z.I.Makalistere, E.Zāgmene, A.Dāviņa un pagājušā gada absolvente M.Naudiņa.

Dobeles mūzikas skolas audzēkņi Mākslas un dzejas diena Dobelē

10.09.2022. Mākslas un dzejas diena Dobelē

Jau otro gadu atsaucamies uz Mākslas skolas pedagoģes Antras Kārklas aicinājumu - ieskandināt Mākslas un dzejas dienu Dobelē. Tas jaunajiem mūziķiem ir izaicinājums – koncertēt publikas priekšā pēc vasaras pārtraukums. Laikapstākļi mūs lutināja, tik vēja brāzmas ik pa laikam pāršķīra notis mūsu koncertmeistaram Valdim Tensonam.  Mākslas skolas pagalmā bija pulcējušies krietns klausītāju pulks, lai veldzētos mūzikas mākslā - Dobeles mūzikas skolas audzēkņu sarūpētajā koncertā. Savus priekšnesumus atskaņoja pianistes Marta Greisa un Zelma Isobella Makalisteres, Enija Veltensone, Luīze Ķere, un Paula Seņko.  Vijoles solo dzirdējām Madaras Bergmanes un Niksijas Dambrauskas izpildījumā, bet čellu spēlēja Gundega Bergmane. Koncertu kuplināja trombona skaņas Aleksandra Griba izpildījumā un flautistes Līva Blumfelde un Dārta Ķezbere. Jaunie mākslinieki bija pelnījuši aplausus, ko publika viņiem veltīja, lai jaukā noskaņā klausītos dzejnieces Ullas Kavickas dzejas rindas un piedalītos Mākslas skolas sarūpētajās aktivitātes. Šķiet, ka Dobelē ir dzimusi skaista tradīcija – svinēt svētkus mākslām: krāsām, vārdiem un mūzikai!

Zinību diena Dobeles Mūzikas skolā

01.09.2022. Zinību diena

Dobeles mūzikas skolas kolektīvs jauno mācību gadu uzsāk ar muzicēšanu!  Koncerzālē Zinta 1.septembri ieskandinājām divas reizes – vecāko klašu audzēkņiem un jaunajiem audzēkņiem kopā ar vecākiem. Ar muzikālo sveicienu sevi pieteica jaunā kokles spēles skolotāja, mūsu skolas absolvente Stefānija Stupenko, 8.klavieru klases audzēkne Paula Seņko, un 2.klases audzēknes – māsas Madara un Gundega Bergmanes, kuras cītīgi apgūst vijoles un čella spēli un viņu koncertmeistare Aiva Rencberga.  Šī diena bija svētki arī jaunajai pedagoģei un direktora vietniecei izglītības jomā – Santai Kalniņai.  Svinīgā pasākumā, kā ierasts, bija ieradies kāds no pašvaldības pārstāvjiem, šoreiz jaunos audzēkņus, vecākus un pedagogus uzrunāja  Guntis Safranovičs , Dobeles novada domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras, sporta un sociālajā jomā. Viņa emocionālā uzruna un novēlējumi lika aizdomāties par tām dzīves vērtībām, kuras mums ir, par nākotni, kuru mēs veidosim, par izglītības un talantu izkopšanas nozīmi cilvēka attīstībā. Tik jauks sākums jaunajai darba sezonai!

Sveicam jaunās kolēģes - Santu Kalniņu un Stefāniju Stupenko!