Piekļūstamības paziņojums


Dobeles Mūzikas skola apņemas veidot savu tīmekļvietni piekļūstamu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445).

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz Dobeles Mūzikas skolas tīmekļvietni - https://www.dobelesmuzikasskola.lv/

Tīmekļvietnei veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Dobeles Mūzikas skolas tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Tīmekļvietnē nav izvietotas attēlu tekstuālā alternatīvas, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju nevar piekļūt informācijai.
  • Atsevišķās tīmekļvietnes sadaļās nav definēta secīga virsrakstu hronoloģija, to līmeņi. Sadaļas tiks pārskatītas un rediģētas, lai tās ir ērti uztveramas.
  • Atsevišķās tīmekļvietnes daļās nav piemēroti atbilstoši krāsu kontrasti tekstam.
  • Ne visam video saturam ir pievienoti subtitri.
  • Vairāki mājaslapā ievietotie dokumenti ir PDF formātā, un tie ar palīgprogrammatūrām nav piekļūstami.
Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.12.2022. Izvērtēšanu veica Santa Kalniņa.
Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols 2022

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties rakstot uz [email protected]  vai zvanot 29128440

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: [email protected]  vai sadaļā Ierosinājumi

Zvaniet: +371 20128440

Adrese: Skolas iela 2, Dobele, LV3701

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi.

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 03.01.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Dobeles Mūzikas skolas direktore Karīna Zandersone.