Jauno audzēkņu uzņemšana Dobeles Mūzikas skolā 2024./2025. mācību gadā

 • Skolā tiek īstenotas 13 profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā. Sīkāka informācija par apgūstamajiem mūzikas instrumentiem, izglītības programmu apguves ilgumu, audzēkņu uzņemšanas vecumu ŠEIT.
 • Papildus izvēlētā instrumenta spēlei, audzēkņi apgūst mūzikas teoriju, vispārējās klavieres un kolektīvo muzicēšanu.
 • Pirmsskolas vecuma bērnus no 6 gadu vecuma uzņem sagatavošanas klasē.
 • Skolu absolvējot, audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību. Absolventiem ir iespēja turpināt muzikālo izglītību mūzikas vidusskolās.

Iestājpārbaudījumi

Bērniem tiek izvērtētas muzikālās dotības - muzikālā dzirde, muzikālā atmiņa, ritma izjūta un vispārējā attīstība atbilstoši izvēlētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām.
Iestājpārbaudījumi (uzņemšana) (iepriekš piesakoties ŠEIT)


23.04.2024.

 • plkst.16.50 (flautas, klarnetes spēles izglītības programmā)
 • plkst.17.15 (trompetes, trombona, eifonija, saksofona, sitaminstrumntu spēles izglītības programmā)
24.04.2024.
 • plkst.15.25 (klavierspēles izglītības programmā)
 • plkst.16.10 (akordeonu, kokles spēles izglītības programmā)
 • plkst.16.50 (sagatavošanas klasē)
26.04.2024.
 • plkst.15.25 (zēnu kora klasē)
 • plkst.16.10 (vijoles, čella spēles izglītības programmā)
 • plkst.16.50 (izglītības programma vēl nav izvēlēta – nepieciešama konsultācija vai nav iespējams ierasties piedāvātajā laikā)

Ja uz iestājpārbaudījumu nav iespējams ierasties konkrētai izglītības programmai piedāvātajā laikā, lūgums iepriekš pieteikties uz jebkuru no laikiem vai sazināties ar Mūzikas skolu.

Nepieciešamie dokumenti

 • Vecāku aizpildīts pieteikums 
 • Bērna personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda reģistrējoties).
 • izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), kurā norādīta informācija par personas hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei (Ministru kabineta noteikumi Nr. 220 “Noteikumi par uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības programmās un atskaitīšanu no tām”)