Audzēkņu papilduzņemšana Dobeles Mūzikas skolā

Lai pieteiktos mācībām Mūzikas skolā jāizpilda pieteikuma anketa ŠEIT.

Informējam, ka augustā sazināsimies ar bērna likumiskajiem pārstāvjiem tikai gadījumā, ja izvēlētajā izglītības programmā būs brīva vieta.

Jauno audzēkņu uzņemšana Dobeles Mūzikas skolā 2023./2024. mācību gadā

 • Skolā tiek īstenotas 13 profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā. Sīkāka informācija par apgūstamajiem mūzikas instrumentiem, izglītības programmu apguves ilgumu, audzēkņu uzņemšanas vecumu ŠEIT.
 • Papildus izvēlētā instrumenta spēlei, audzēkņi apgūst mūzikas teoriju, vispārējās klavieres un kolektīvo muzicēšanu.
 • Pirmsskolas vecuma bērnus no 6 gadu vecuma uzņem sagatavošanas klasē.
 • Skolu absolvējot, audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību. Absolventiem ir iespēja turpināt muzikālo izglītību mūzikas vidusskolās.

Iestājpārbaudījumi

 • Bērniem tiek izvērtētas muzikālās dotības - muzikālā dzirde, muzikālā atmiņa, ritma izjūta un vispārējā attīstība atbilstoši izvēlētā mūzikas instrumenta spēles īpatnībām.
 • Iestājpārbaudījumi (uzņemšana) 29.05.2023. (iepriekš piesakoties ŠEIT)
 • plkst. 15.30
 • plkst. 16.30
 • plkst. 17.30

Nepieciešamie dokumenti

 • Vecāku aizpildīts pieteikums 
 • Bērna personu apliecinošs dokuments (jāuzrāda reģistrējoties).
 • izraksts no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u), kurā norādīta informācija par personas hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei (Ministru kabineta noteikumi Nr. 220 “Noteikumi par uzņemšanas kārtību profesionālās izglītības programmās un atskaitīšanu no tām”)