IV Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu konkurss Flautas spēles audzēkņiem Ulbrokā, 17.05.2021.