XI Starptautiskais Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkurss Pūšaminstrumentu spēlē "Ozolnieki 2022" 13.05.2022.