"AR MĪLESTĪBU UZ DZIESMU SVĒTKIEM" Koncertzālē "Zinta".❤️

Mīlestības koncerts februārī ir tradīcija, ko ik gadu īsteno Dobeles pilsētas kultūras nama sieviešu koris "Vizma" un pūtēju orķestris "Dobele", šogad koncertu papildināja arī Ķekavas kultūras nama vīru koris "Ķekava".
Foto: Kristaps Stalidzāns