Kurzemes un Zemgales plānošanas reģiona akreditēto muzeju sanāksmes 16.03.2023.